Aktivitet

Etiske teorier og Mary/Jodie-dilemmaet

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes i kristendomskundskab, samfundsfag eller dansk
Anslået tidsforbrug: 2 lektioner

Etiske teorier handler bl.a. om, hvordan man begrunder moralske opfattelser og hvilke principper der findes for rigtigt og forkert. På baggrund af en håndfuld etiske teorier og et dilemma som case kan du introducere eleverne til moralens natur, praktisk etik og etiske retninger. Materialet berører temaer, som fx etik, moral, samfundsnormer, religiøse værdier, liv og død.

 

Forudsætninger, form og indhold

Aktiviteten er tænkt som klassisk klasserumsundervisning med en kombination af tavleundervisning (eller tilsvarende fagligt oplæg), klassediskussion og elevarbejde i grupper eller individuelt.

 

Materialer:

  • Kildetekst til Tavleundervisning: Etiske teorier og Mary/Jodie-dilemmaet
  • Artiklen Dom: Mary må dø for Jodie af Bente Bundgaard bragt i dagbladet Information den 23.9. 2000

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med filosofisk dialog, anbefales det også at læse Introduktion til filosofiske dialoger, inden du går i gang.

Læs artiklen Dom: Mary må dø for Jodie på information.dk

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Tilrettelæggelse

  • Sæt dig ind i de etiske teorier og casen med Mary og Jodie (via kildetekst og evt. artiklen fra Information ”Dom: Mary må dø for Jodie”)
  • Udvælg nogle delaktiviteter som passer til undervisningens rammer (sted og længde)
  • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til præsentation og til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Præsentér eleverne for casen om Mary og Jodie og tal om hvilke tanker de gør sig. Præsentér derefter (nogle af) de etiske teorier der er omtalt i kildeteksten og tal med dem om dem. Måske har de brug for at få forklaret nogle af opfattelserne.

Som del af aktiviteten kan du også vælge at fx:

  • Lægge op til diskussion med eleverne om (nogle af) de spørgsmål, der er formuleret efter kildeteksten.
  • Lad dem læse artiklen fra Information ”Dom: Mary må dø for Jodie”. 
  • Lad efterfølgende evt. eleverne undersøge, hvad der skete med pigerne efter dommen. Diskuter, om det gør en forskel for, hvordan de ser på dilemmaet.

 

Evaluering

Det anbefales, at evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se den pædagogiske vejledning for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.filosofiiskolen.dk

 

Relaterede aktiviteter:

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.