Aktivitet

FN’s Børnekonvention: Værdsættelse, respekt og retfærdig behandling

Med udgangspunkt i en række udtalelser fra børn, får eleverne mulighed for at indgå i et undersøgende fællesskab om værdsættelse, respekt og retfærdig behandling.

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes til: Kristendomskundskab, samfundsfag, dansk, demokrati og dannelse
Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner

Flere af artiklerne i FN’s Børnekonvention handler om at blive hørt og værdsat, om respekt og retfærdig behandling, bl.a. artikel 12: Respekt for børns mening. Med udgangspunkt i en række udtalelser fra børn, får eleverne mulighed for at tale om netop disse temaer: værdsættelse, respekt og retfærdig behandling. Men også temaer som magt, ligeværdighed, børn og voksne, rettigheder og anerkendelse.

Aktiviteten er en del af en større pakke af forløb, hvor eleverne gennem forskellige filosofiske og undersøgende aktiviteter engageres i emner med hovedvægt på livsfilosofisk og etisk indhold. Aktiviteterne er organiseret i temaer, der udfordrer eleverne og bl.a. understøtter alsidig udvikling, filosofisk og kritisk tænkning.

 

Materialer:

  • En ”talebold” eller en ”talebamse”
  • Evt. børnenes udtalelser skrevet ned på papir

 

Forudsætninger, form og indhold

Filosofiske dialog er en praksisform som fx kendes fra filosofi med børn og som består i gruppesamtaler om reelt åbne spørgsmål. Den filosofiske dialog indledes typisk med en kort historie, nogle genstande eller andet der kan sætte tanker i gang. Herefter indleder facilitator dialogen med et spørgsmål, der sætter gang i samtalen. Dialogen veksler herefter mellem makker-samtaler og plenumsamtaler.

Denne undervisningsform egner sig særligt til at engagere eleverne i abstrakte, engagerende filosofiske spørgsmål om viden, værdier og verdensbilleder. Aktiviteten kræver træning at stå for, og fordi den fungerer bedst når der er mange og forskellige opfattelser i rummet, er den bedst egnet til større grupper af elever (12-20). Har man ikke erfaring med at facilitere, kan det være vanskeligt at gennemføre med færre end 6 elever.

 

Sværhedsgrad: let for elever, vanskeligere for facilitator

Egnet til antal personer: 6 elever eller flere

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med filosofisk dialog, anbefales det også at læse Introduktion til filosofiske dialoger, inden du går i gang.

 

Tilrettelæggelse

  • Forbered dig på rollen som facilitator (læs evt. Introduktion til Filosofiske dialoger)
  • Anskaf de nødvendige materialer (se materialer)
  • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til udvidelsesaktivitet og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Bed eleverne om at placere sig i en rundkreds (evt. på deres stole), så alle kan se hinanden og der er plads til dig som facilitator i kredsen. Start med at introducere eleverne til reglerne for sessionen før du præsenterer stimulus som er en række udtalelser fra børn.

Det kan være en fordel at skrive børnenes udtalelser ned, så de kan ligge tilgængelig for eleverne i midten af rundkredsen under sessionen. Start eventuelt med at få eleverne til at læse udtalelserne højt for hinanden og slut af med nedenstående undren, før du stiller ankerspørgsmål 1. Husk at give eleverne tid til makkersnak før dialogen i plenum påbegyndes.

 

Stimulus: Børnenes udtalelser

”Jeg fortæller aldrig de voksne hemmeligheder. For de fortæller det altid videre, fordi de ikke forstår, at det er vigtigt.”

- Emma, 12 år

 

”Min mor blev ved med at lægge pinlige billeder af mig på Facebook. En dag tog jeg et billede af hende mens hun snorkede på sofaen og delte det på Snapchat. Det synes hun ikke var sjovt.”

- Jasmin, 13 år

 

”De voksne i børnehaven skælder ud, hvis man gør noget dumt. Man bliver rigtigt mange gange skældt ud. Man gør hele tiden noget dumt – hele tiden, hele tiden”

- Mikkel, 4 år

 

”Min lærer spørger altid, hvad vi kunne tænke os at tale om, og så vælger hun det, hun selv synes – også selvom det er nogle andre ting, vi nævner”

- Rasmus, 14 år

 

”Jeg smed min fars mobiltelefon i toilettet. Han blev rigtig, rigtig vred. Han spurgte mig ikke hvorfor jeg havde gjort det.”

- Oliver, 5 år

 

”Voksne er også kræsne. Det er bare ikke så tydeligt, for det er jo dem der bestemmer hvad der bliver købt ind. Nogle gange kan de faktisk slet ikke selv se at de er kræsne.”

- Sarah, 9 år

 

Nogle gange oplever børn at de ikke bliver taget alvorligt. Det gælder både i skolen og i fritiden. Måske føler de, at det er uretfærdigt. Måske ved de ikke, om den voksne gør det med vilje. Måske siger de ikke noget om det til nogen.

 

Ankerspørgsmål 1: Hvilken af udtalelserne synes du er mest interessant? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

Ankerspørgsmål 2: Kunne rollerne byttes om i citaterne, så det var voksne der fortalte disse historier om børn? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

Ankerspørgsmål 3: Er det ok, hvis voksne behandler voksne og børn forskelligt? (Hvorfor/Hvorfor ikke?)

Ankerspørgsmål 4: Kan voksne vide, om børn oplever at blive taget alvorligt? (Hvordan/hvorfor ikke?)

Ankerspørgsmål 5: Er børns perspektiv altid vigtigt? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

Ankerspørgsmål 6: Kan man blive værdsat og respekteret, uden at opleve at man bliver det? (Hvordan/hvorfor ikke?)

 

Eksempler på emner og spørgsmål der kan dukke op:

Værdsættelse, respekt, retfærdig behandling, magt, ligeværdighed, rettigheder og anerkendelse

Skal børn værdsætte og respektere voksne? Hvad vil det sige at blive værdsat og respekteret?

 

Udvidelsesaktivitet:

  • Lav 5 regler, som voksne skal overholde for at respektere og værdsætte børn (først i par, så fire sammen og så hele gruppen)
  • Se flere forslag under ”Relaterede aktiviteter

 

Evaluering

Det anbefales at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se den pædagogiske vejledning for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Oprindelig version udviklet 2019 for CoC Playful Minds af Caroline Schaffalitzky

Bearbejdet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen, version: april 2020

 

Relaterede aktiviteter:

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.