Aktivitet

Novelle: De normale

Med udgangspunkt i Bent Hallers novelle De normale skal eleverne arbejde med refleksionsspørgsmål. Novellen er kontroversiel og udfordre ift. en række temaer som fx identitet, sprogbrug og normalitet.

 

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning, der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes i: dansk, kristendomskundskab, samfundsfag
Anslået tidsforbrug: 2 lektioner

Med udgangspunkt i Bent Hallers kontroversielle novelle ”De normale” fra novellesamlingen Kevin Kujon og andre fortællinger skal eleverne arbejde med refleksionsspørgsmål og evt. med præsentation af novellen og deres tanker om den. Novellen involverer temaer som fx identitet, normalitet, værdier, fællesskab og individ, etik, udtryksformer og trivsel.

 

Materialer:

 • Bent Hallers novelle ”De normale” fra novellesamlingen Kevin Kujon og andre fortællinger. Tilgængelig på ereolen.dk og på bibliotek.dk
 • Elevarket ”Æstetiske refleksioner: Novelle: De normale med refleksionsspørgsmål (enten printet til alle elever eller elektronisk). Elevarket findes nederst på siden. 
 • Evt. elevadgang til computer
 • Evt. papir, saks og skriveredskaber til novelleforside

 

Forudsætninger, form og indhold

Arbejdsformen Æstetiske refleksioner lægger op til elevernes selvstændige arbejde. Med udgangspunkt i et æstetisk værk (litterært, musikalsk eller andet) reflekterer eleven (alene eller sammen med andre) over oplevelsen af værket, dets udtryk og dets indhold. Indholdet kan i princippet være hvad som helst, men kunne fx berøre temaer som døden, virkelighedsopfattelser eller identitet. Underviseren kan vælge at supplere refleksionerne med en opsamlende præsentation eller aktivitet.

De æstetiske refleksioner egner sig særligt til elevens selvstændige refleksion og fordybelse. Aktiviteten kan evt. foregå andre steder end på skolen, fx på et folkebibliotek, i byrummet eller på et museum, og kan fungere som en individuel eller fælles aktivitet to-og-to eller i små grupper. Alle eleverne behøver ikke nødvendigvis arbejde med samme aktivitet samtidig.

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med filosofisk dialog, anbefales det også at læse Introduktion til filosofiske dialoger, inden du går i gang.

 

Sværhedsgrad: mellem

Egnet til antal personer: en elev eller flere (individuelt eller i små grupper)

 

Tilrettelæggelse

 • Læs refleksionsspørgsmålene i elevarket ” Æstetiske refleksioner: Novelle: De normale
 • Gør elevarket (refleksionsspørgsmål) og novellen ”De normale” tilgængelig for eleverne (enten printet eller elektronisk)
 • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til præsentation og tid til evaluering).

 

Aktivitetens opbygning

Giv eleverne tid til at læse Bent Hallers novelle De normale fra novellesamlingen Kevin Kujon og andre fortællinger, og udlevér derefter elevarket. Når eleverne har læst novellen, skal de arbejde med refleksionsspørgsmålene – I aftaler, om det er individuelt eller i mindre grupper.

Eleverne behøver ikke at besvare alle lige grundigt refleksionsspørgsmålene – de kan fokusere på de spørgsmål, som giver mest mening for dem. Det vigtigste er, at de får mulighed for selvstændig fordybelse.

Som supplerende aktivitet kan eleverne gå sammen i mindre grupper og, med udgangspunkt i refleksionsspørgsmålene, lave en forside til novellen ”De normale”. Forsiden skal illustrere de ting, som eleverne selv synes, er det vigtigste i novellen. 

Hvis I ønsker det, kan I samle op på forskellige måder, når eleverne har arbejdet med refleksionsspørgsmålene. I kan fx gennemgå nogle af de spørgsmål, som eleverne fandt mest interessante – hvad har de svaret? Hvorfor har de svaret, som de har? Og har nogle svaret det samme? Eller eleverne kan få lejlighed til at præsentere værket/deres egen scene og deres overvejelser for resten af gruppen (som måske har arbejdet med noget andet). Aftal med eleverne fra begyndelsen, hvilken opsamling, der skal være.

 

Evaluering

Det anbefales, at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se den pædagogiske vejledning for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen, version: marts 2020

 

Relaterede aktiviteter


Spørgsmål til din oplevelse af novellen

 • Hvad lægger du især mærke til ved novellen?
 • Ser du billeder for dig, når du læser novellen? I så fald: Hvilke?
 • Er der noget, der undrer/overrasker/provokerer/irriterer dig ved historien? Hvad/Hvorfor (ikke)?
 • Hvad tænker du, at novellen prøver at fortælle? Er det en eller flere ting? Hvad?
 • Er det en god måde, at fortælle om det på? Hvorfor (ikke)?
 • Tror du andre vil opfatte novellen på samme måde som dig selv?
 • Kan du lide historien? Kunne du tænke sig et se/læse mere i samme stil?

Specifikke refleksionsspørgsmål til novellen

 • Er det en humoristisk historie? Hvorfor (ikke)?
 • Ender historien godt? Hvorfor (ikke)?
 • Er Helena normal? Hvorfor (ikke)?
 • Novellen bruger mange bandeord og ”grimt sprog”. Er det de samme slags bandeord som børn og unge på din alder ville bruge? Hvilke kunne de ellers bruge?
 • Er bandeordene vigtige for historien? Hvorfor (ikke)?
 • Har man brug for bandeord i den virkelige verden? Eller kan man udtrykke den samme mening uden at bruge bandeord? Kan du tænke på nogle eksempler?

Læs eventuelt novellen igen og se om du bagefter har noget at tilføje til dine svar.

 

Kreativ opgave

Vælg en af disse to muligheder:

1. Forbered en præsentation af novellen og hvad du tænker om den

Brug refleksionsspørgsmålene som inspiration til at tænke over, hvordan du ville præsentere historien for andre, fx en af dine venner eller din bedstemor. Du behøver ikke inddrage alle spørgsmålene, og du kan selv finde andre ting, du vil lægge vægt på.

Hvordan tænker du, at det ville være bedst præsentere novellen for folk, så de forstår hvordan den er? Ville du fx lave en PowerPoint-præsentation? Ville du fortælle? Lave et rollespil? Tegne? Andet? Hvis du skulle lave en illustration til en af scenerne i novellen, hvilken skulle det så være? Og hvordan skulle den se ud?

2. Skriv din egen scene i bogen

Lav din egen version af en eller flere scener i bogen, hvor du får den samme mening frem, men uden at bruge bandeord.

Brug refleksionsspørgsmålene som inspiration til at tænke over, hvordan din egen version skal se ud. Du behøver ikke inddrage alle spørgsmålene, og du kan selv finde andre ting, du vil lægge vægt på.Bent Haller (2002): De normale, fra Kevin Kujon og andre fortællinger, Høst

Novellesamlingen Kevin Kujon og andre fortællinger på bibliotek.dk:  Link til ereolen 

Novellesamlingen Kevin Kujon og andre fortællinger ereolen.dk: Link til ereolen


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.