Aktivitet

Novelle: Slik

Med udgangspunkt i Naja Maria Aidts novelle ”Slik” arbejdes med refleksionsspørgsmål. ”Slik” er en kontroversiel fortælling, der udfordrer forståelsen af fx etik, moral, sprogbrug, magt, straf og tyveri.

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning, der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes i dansk, kristendomskundskab, samfundsfag
Anslået tidsforbrug: 2 lektioner

Med udgangspunkt i Naja Maria Aidts voldsomme novelle ”Slik” fra novellesamlingen Bavian, 2006, skal eleverne arbejde med refleksionsspørgsmål og evt. med præsentation af novellen og deres tanker om den. Novellen omhandler temaer som bl.a. moral, etik, udtryksformer, sprogbrug, magt, straf og tyveri.

 

Materialer

 • Naja Maria Aidts novelle ”Slik” fra novellesamlingen Bavian. Tilgængelig på ereolen.dk og bibliotek.dk
 • Elevarket ”Æstetiske refleksioner: Novelle: Slik med refleksionsspørgsmål (findes som bilag nederst på siden)

 

Forudsætninger, form og indhold

Arbejdsformen Æstetiske refleksioner lægger op til elevernes selvstændige arbejde. Med udgangspunkt i et æstetisk værk (litterært, musikalsk eller andet) reflekterer eleven (alene eller sammen med andre) over oplevelsen af værket, dets udtryk og dets indhold. Indholdet kan i princippet være hvad som helst, men kunne fx berøre temaer som døden, virkelighedsopfattelser eller identitet. Underviseren kan vælge at supplere refleksionerne med en opsamlende præsentation eller aktivitet.

De æstetiske refleksioner egner sig særligt til elevens selvstændige refleksion og fordybelse. Aktiviteten kan evt. foregå andre steder end på skolen, fx på et folkebibliotek, i byrummet eller på et museum, og kan fungere som en individuel eller fælles aktivitet to-og-to eller i små grupper. Alle eleverne behøver ikke nødvendigvis arbejde med samme aktivitet samtidig.

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med filosofisk dialog, anbefales det også at læse Introduktion til filosofiske dialoger, inden du går i gang.

Sværhedsgrad: mellem

Egnet til antal personer: en elev eller flere (individuelt eller i små grupper)

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Tilrettelæggelse

 

Aktivitetens opbygning

Giv eleverne tid til at læse Naja Maria Aidts novelle Slik (3 sider på e-reolen), og udlevér derefter elevarket. Når eleverne har læst novellen, skal de arbejde med refleksionsspørgsmålene – I aftaler, om det er individuelt eller i mindre grupper.

Eleverne behøver ikke at besvare alle refleksionsspørgsmålene lige grundigt – de kan fokusere på de spørgsmål, som giver mest mening for dem. Det vigtigste er, at de får mulighed for selvstændig fordybelse.

Hvis I ønsker det, kan I samle op på forskellige måder, når eleverne har arbejdet med refleksionsspørgsmålene. I kan fx gennemgå nogle af de spørgsmål, som eleverne fandt mest interessante – hvad har de svaret? Hvorfor har de svaret, som de har? Og har nogle svaret det samme? Eller eleverne kan få lejlighed til at præsentere værket og deres overvejelser for resten af gruppen (som måske har arbejdet med noget andet). Aftal med eleverne fra begyndelsen, hvilken opsamling der skal være.

 

Evaluering

Det anbefales, at evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se den pædagogiske vejledning for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen, version: april 2020

 

Relaterede aktiviteter


Elevark til Æstetiske refleksioner: Novelle: Slik

 

Læs Naja Maria Aidts novelle og tænk over refleksionsspørgsmålene.

Du behøver ikke besvare dem alle lige grundigt– fokusér på dem, du synes giver mest mening.

 

Generelle refleksionsspørgsmål

 • Hvad tænker du, at novellen prøver at fortælle? Er det en eller flere ting? Hvad?
 • Er det en god måde, at fortælle om det på? Hvorfor (ikke)?
 • Ville du selv fortælle om det på samme måde? Hvorfor (ikke)?
 • Hvad lægger du især mærke til ved novellen?
 • Er der noget, der undrer/overrasker/provokerer/irriterer dig ved historien? Hvad/Hvorfor (ikke)?
 • Tror du, at alle vil opfatte novellen på samme måde som dig selv?
 • Kan du lide historien? Kunne du tænke dig at læse mere i samme stil?

 

Specifikke refleksionsspørgsmål til novellen

 • Ser du billeder for dig, når du læser novellen? I så fald: Hvilke?
 • Er det en skræmmende historie? Hvorfor (ikke)?
 • Ender historien godt? Hvorfor (ikke)?
 • Var slikposen tyvekoster? Hvorfor (ikke)?
 • Gør butiksdetektiven noget moralsk forkert? Hvorfor (ikke)?
 • En ung pige siger: ”Prøv lige og se, han er jo stangstiv”. Gør det en forskel for historien om hovedpersonen er fuld? Hvorfor (ikke)?
 • Burde de være gået tilbage efter deres varer? Hvorfor (ikke)?
 • Er det ok, at manden kører alt for hurtigt, da de kører væk? Hvorfor (ikke)?
 • Hvem i historien opfører sig mest moralsk forkert? Hvorfor?

 

Læs eventuelt novellen igen og se om du bagefter har noget at tilføje til dine svar.

 

Hvordan ville du forklare andre novellen, og hvad du tænker om den?

Brug refleksionsspørgsmålene som inspiration til at tænke over, hvordan du ville præsentere historien for andre, fx en af dine venner eller din bedstemor. Du behøver ikke inddrage alle spørgsmålene, og du kan selv finde andre ting, du vil lægge vægt på.

Hvordan tænker du, at det ville være bedst at præsentere novellen for folk, så de forstår hvordan den er? Ville du fx lave en PowerPoint-præsentation? Ville du fortælle? Lave et rollespil? Tegne? Andet? Hvis du skulle lave en illustration til en af scenerne i novellen, hvilken skulle det så være? Og hvordan skulle den se ud?


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.