Aktivitet

Prioriteringsøvelse: Værdi

Eleverne skal i mindre grupper arbejde med værdier. De skal lave en prioriteringsøvelse, hvor de i fællesskab rangerer forskellige ressourcer efter, hvor værdifulde de er i forhold til hinanden.

 

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes til: kristendomskundskab, dansk, samfundsfag, demokrati og dannelse
Anslået tidsforbrug 1-2 lektioner

Med udgangspunkt i en prioriteringsøvelse, skal eleverne i mindre grupper reflektere over og rangere forskellige værdier ift. hinanden. I forlængelse af denne aktivitet, kan eleverne arbejde med begreber og temaer som fx værdifuld, kostbarhed, fysisk/mental, vigtighed, prioritering og rangering.

 

Forudsætninger, form og indhold

Undersøgende workshops er en samlebetegnelse for aktiviteter, hvor eleverne med udgangspunkt i et spil, en lille opgave eller tilsvarende samarbejder om at undersøge emner som fx demokrati, moralske dilemmaer eller kontroversielle emner. Underviseren kan vælge enten at have en tilbagetrukket rolle eller at indgå som ligeværdig part i aktiviteten.

Sværhedsgrad: let

Egnet til antal personer: 2 elever eller flere

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med filosofisk dialog, anbefales det også at læse Introduktion til filosofiske dialoger, inden du går i gang.

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Tilrettelæggelse

 • Forud for aktiviteten kan læreren udarbejde et ark med en liste over forskellige ressourcer, som eleverne skal bruge senere i prioriteringsøvelsen. Hver ressource kan skrives med store bogstaver på hvert sit felt på papiret, så eleverne selv kan klippe dem ud. Følgende ressourcer kan indgå på listen:
  • Vand
  • Jord i hektar
  • Korn
  • Guld
  • Valuta
  • Viden
  • Træer
  • Køer
  • Venner og familie
  • Sjov
  • Internet
  • Fantasi
 • Aftal rammen for aktiviteten med eleverne (fx mht. deltagelse, tid til aktiviteten og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Opgave

Eleverne skal i mindre grupper rangere forskellige ressourcer efter værdi. Først går eleverne sammen i mindre grupper (fx to-og-to), hvor de får udleveret et printet eksemplar af listen over forskellige ressourcer. Bed eleverne om at klippe ressourcerne ud, så de har 9 strimler papir. Grupperne får ca. 20 minutter til at rangere de udleverede ressourcer efter hvor værdifulde, de mener, at de er. Eleverne skal samtidig forberede at kunne argumentere for, hvorfor de har valgt netop denne rangering.

Efter ca. 20 minutter lægges gruppernes rangering ved siden af hinanden, så I kan overskue dem samtidig og tale om dem – er der måske nogle, som har valgt samme rangering? Eller nogle som har valgt modsatte rangeringer? Er der nogle af ressourcerne, som eleverne har haft sværere ved at rangere end andre? Og er der ressourcer, som eleverne mener mangler i prioriteringsøvelsen (i så tilfælde hvilke og hvorfor?). Inviter eleverne til at kommentere og stille spørgsmål til hinandens rangeringer. Mind eleverne om, at det skal kommentere og spørge på en måde der respekterer, at andre kan have andre værdiprioriteringer end dem selv.

Alt efter hvor mange elever der er i gruppen, kan det være en fordel at bruge flere lektioner på denne øvelse, så alle grupper når at fortælle om deres rangering.

 

Evaluering

Det anbefales, at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se den pædagogiske vejledning for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen

 

Relaterede aktiviteter:

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.