Aktivitet

Snyd med snyd på

Med udgangspunkt i kortspillet Snyd og variationer heraf undersøger eleverne spilleregler, aftaler, retfærdighed og samvær.

 

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes til: samfundsfag, dansk
Anslået tidsforbrug 2 lektioner

Med udgangspunkt i kortspillet Snyd undersøger eleverne spilleregler, aftaler, retfærdighed og samvær. Først spilles spillet almindeligt, og herefter må de snyde med alt. Derefter aftaler gruppen, om der skal laves regler. Spillet spilles igen, og man aftaler, om der er brug for regler. Til sidst diskuterer gruppen arbejdsspørgsmål i elevarket, som findes nederst på denne side. Eleverne kan komme ind på andre temaer som fx spil/leg, snyd, regler, ansvar, værdier og samværsformer.

 

Forudsætninger, form og indhold

Undersøgende workshops er en samlebetegnelse for aktiviteter, hvor eleverne med udgangspunkt i et spil, en lille opgave eller tilsvarende samarbejder om at undersøge emner som fx demokrati, kontroversielle emner eller moralske dilemmaer. Underviseren kan vælge enten at have en tilbagetrukket rolle eller at indgå som ligeværdig part i aktiviteten.

Sværhedsgrad: nemt

Egnet til antal personer: 3 elever eller flere

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med filosofisk dialog, anbefales det også at læse Introduktion til filosofiske dialoger, inden du går i gang.

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Materialer:

 • 1 sæt kortspil eller UNO-kort pr gruppe
 • Elevarket ”Undersøgende workshop: Snyd med snyd på” med arbejdsspørgsmål (printet eller elektronisk)

 

Tilrettelæggelse

 • Læs elevarket ”Undersøgende workshop: Snyd med snyd på” med arbejdsspørgsmål igennem
 • Gør elevarket tilgængeligt for eleverne (printet eller elektronisk)
 • Aftal rammen for aktiviteten med eleverne (fx mht. deltagelse, tid til aktiviteten og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Lær eleverne at spille Snyd (se spilleregler nedenfor). Når eleverne har fanget reglerne i Snyd, forklarer man Snyd med snyd på. Her må man snyde alt, hvad man kan – og hvis man ikke bliver opdaget, før den næste spiller har lagt ned, går man fri. Man kan fx gemme sine kort, lægge flere ad gangen eller springe andre over. Hvis man bliver taget i at snyde, er straffen som tidligere, at man tager tre kort op. Men det kan man selvfølgelig også snyde med. Kun fantasien sætter grænser.

Herefter spiller gruppen en runde mere, til der er en vinder. Her holder man en pause, hvor deltagerne fortæller, hvordan de snød, og gruppen diskuterer, om der er noget snyd, der skal forbydes, inden man spiller en runde til. Dette kan gentages et par gange afhængigt af hvor meget tid, der er til rådighed.

Efter et stykke tid (fx når der er 20 minutter tilbage) får eleverne arket med arbejdsspørgsmål. De svarer først hver for sig og gennemgår derefter listen sammen, sammenligner svar og diskuterer, hvorfor de har svaret, som de har.

 

Spilleregler:

Snyd begynder med, at alle deltagere får syv kort på hånden, resten lægges i en bunke, man trækker fra. Den første spiller lægger et kort med forsiden nedad og siger fx ”spar 2”. Næste spiller skal så lægge et kort på (også med forsiden nedad), som enten er en spar eller en 2’er. Hvis han/hun ikke kan det, skal vedkommende tage et kort op fra trække-bunken.

Hvis man mistænker, at en spiller lyver om, hvilket kort vedkommende har lagt, kan man sige ”snyd” og vende kortet. Har man taget fejl (dvs. at det ikke var løgn), skal man tage tre kort op som straf. Har man ret, skal snyderen tage sit kort tilbage + tre fra bunken, og han/hun mister sin tur.

Den spiller, som først slipper af med alle kort på hånden, har vundet.

 

Evaluering

Det anbefales at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se den pædagogiske vejledning for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen.

 

Relaterede aktiviteter:

 

Beskrivelse af kortspillet Snyd på spillereglerne.dk.


Lær at spille Snyd og Snyd med snyd på. Prøv Snyd med snyd på nogle gange, og lav evt. nogle regler.

1. Svar på disse spørgsmål hver for sig:

 • Var der nogen, der snød i spillet? Ja/nej
 • Kan man snyde, hvis det er ok at snyde? Ja/nej
 • Aftalte I nogle nye regler efter første runde? Ja/nej
 • Skulle man overholde de regler? Ja/nej
 • Var det snyd, hvis man ikke gjorde? Ja/nej 
 • Kan du bedre lide Snyd med snyd på end almindeligt Snyd? Ja/nej 
 • Er det ok at aftale, at man gerne må snyde? Ja/nej
 • Gælder det også uden for et kortspil? Ja/nej
 • Er der nogle ting, man ikke må snyde med? Ja/nej 
 • Er det sjovt at snyde andre? Ja/nej 
 • Er der nogle personer, man ikke må snyde? Ja/nej

2. Fælles diskussion

Når alle har svaret på listen med spørgsmål, så gå igennem listens spørgsmål ét efter ét og find ud af, om I har svaret det samme. Forklar også hvorfor, I har svaret, som I har, og hvis I er uenige, så diskuter hvilke argumenter, der er for og imod for hvert spørgsmål. Måske dukker der også nye spørgsmål op – skriv dem ned og giv dem til læreren, så andre hold kan få dem at svare på

3. Et spil mere?

Måske har I tid til et sidste spil? Skal det så helst være Snyd, Snyd med snyd på, eller jeres egen version? Hvem stemmer for hvad?


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.