Aktivitet

Spil: Det moralske valg

Med udgangspunkt i spillet ”Hvem skal dø?” skal eleverne være moralske dommere, når de programmerer en selvkørende bil – hvad skal den gøre i forskellige utilsigtede situationer?

 

 

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.

Anslået tidsforbrug: 2 lektioner.

Anvendes i: Den understøttende undervisning, der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling.
*Kan også anvendes til: kristendomskundskab, samfundsfag, matematik, IT/teknologi*
 

Med denne aktivitet får eleverne mulighed for at lave et undersøgende arbejde om moralens natur, praktisk etik og etiske retninger, idet de skal agere moralske dommerne, når de skal programmere en selvkørende bil. Eleverne kan også berøre temaer som fx valg, ansvar, rigtig/forkert, teknologi, retfærdighed og frihed.

 

Forudsætninger, form og indhold

Undersøgende workshops er en samlebetegnelse for aktiviteter, hvor eleverne med udgangspunkt i et spil, en lille opgave eller tilsvarende samarbejder om at undersøge emner som fx demokrati, kontroversielle emner eller moralske dilemmaer. Underviseren kan vælge enten at have en tilbagetrukket rolle eller at indgå som ligeværdig part i aktiviteten.

Sværhedsgrad: Nem

Egnet til antal personer: 2 elever eller flere

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med filosofisk dialog, anbefales det også at læse Introduktion til filosofiske dialoger, inden du går i gang.

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Materialer

 • Spillet ”Hvem skal dø?” på dr.dk
   
 • Elevarket ”Undersøgende workshop: Spil: Det moralske valg” med refleksionsspørgsmål (findes som bilag nederst på siden)
   
 • Elevadgang til computer

 

Tilrettelæggelse

 • Læs artiklen ”Spil: Skal den gamle dame eller hundehvalpen dø?”, og afprøv spillet ”Hvem skal dø?” på dr.dk inden undervisningen
   
 • Anskaf de nødvendige materialer (se materialer)
   
 • Aftal rammen for aktiviteten med eleverne (fx mht. deltagelse, tid til aktiviteten og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Eleverne skal gå sammen to-og-to om en computer og gå ind på følgende DR-hjemmeside og finde artiklen: ”Spil: Skal den gamle dame eller hundehvalpen dø?”. Eleverne skal læse artiklen, før de går i gang med spillet ”Hvem skal dø?”, så de har mulighed for at forstå omstændighederne i spillet.

For at spille spillet skal man trykke på startknappen på billedet. Der kommer et billede af en selvkørende bil på vejbanen. Man skal nu vælge det sted, som den selvkørende bil skal sigte imod og trykke der (fx mod manden, der går overfor rødt). Der vises et dødningehoved over den/de personer, som bilen vil beskadige på baggrund af ens valg, som man skal acceptere ved at trykke på acceptér-knappen. Man bliver ført igennem en række scenarier. Det er vigtigt at makkerparrene taler om deres valg: Er de enige om, hvor bilen skal køre hen?

Herefter kan eleverne få udleveret elevarket med refleksionsspørgsmål, oplæg til fælles diskussion og afsluttende aktivitet.

 

Variationsmulighed

Aktiviteten kan varieres eller udvides med spillene ”10 moralske dilemmaer, der udfordrer din samvittighed” fra etik.dk eller ”Et spil om liv eller død” fra Etisk råd.

 

Evaluering

Det anbefales at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se den pædagogiske vejledning for ideer til hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen.

Relaterede aktiviteter


Elevark til Undersøgende workshop: Spil: Det moralske valg

 

Læs artiklen SPIL: Skal den gamle dame eller hundehvalpen dø? på dr.dk

Spil spillet igennem to og to. Undervejs kan du lægge mærke til, om du svarer det samme som flertallet.

 

1. Svar på disse spørgsmål hver for sig

 • Var det let at svare på spørgsmålene? Ja/nej
 • Tror du, at du ville svare på samme måde, hvis det var virkelighed? Ja/nej
 • Svarede du for det meste det samme, som flertallet har svaret? Ja/nej
 • Var der ét valg, som du synes var særligt svært? Ja/nej
 • Kan de valg, man træffer i spillet, sige noget om, hvem man er? Ja/nej
 • Kan spillet hjælpe til at finde ud af, hvordan en selvkørende bil skal vælge? Ja/nej
 • Var det et sjovt spil? Ja/nej

 

2. Fælles diskussion

Når alle har svaret på listen med spørgsmål, så gå igennem listens spørgsmål ét efter ét og find ud af, om I har svaret det samme. Forklar også hvorfor, I har svaret, som I har. Hvis I er uenige, så diskuter, hvilke argumenter, der er for og imod for hvert spørgsmål.

 

3. Et spil mere?

Hvis I har tid og lyst, kan I måske åbne spillet på en stor skærm, så I kan spille spillet i fællesskab og tale om scenarierne – hvem vil gøre hvad og hvorfor? Findes der andre muligheder, som spillet ikke har taget højde for? Når et scenarie er talt igennem, afgøres valget på demokratisk vis ved håndsoprækning.

Læs artiklen SPIL: Skal den gamle dame eller hundehvalpen dø? på dr.dk

Spil spillet igennem to og to. Undervejs kan du lægge mærke til, om du svarer det samme som flertallet.

 

1. Svar på disse spørgsmål hver for sig

 • Var det let at svare på spørgsmålene? Ja/nej
 • Tror du, at du ville svare på samme måde, hvis det var virkelighed? Ja/nej
 • Svarede du for det meste det samme, som flertallet har svaret? Ja/nej
 • Var der ét valg, som du synes var særligt svært? Ja/nej
 • Kan de valg, man træffer i spillet, sige noget om, hvem man er? Ja/nej
 • Kan spillet hjælpe til at finde ud af, hvordan en selvkørende bil skal vælge? Ja/nej
 • Var det et sjovt spil? Ja/nej

 

2. Fælles diskussion

Når alle har svaret på listen med spørgsmål, så gå igennem listens spørgsmål ét efter ét og find ud af, om I har svaret det samme. Forklar også hvorfor, I har svaret, som I har. Hvis I er uenige, så diskuter, hvilke argumenter, der er for og imod for hvert spørgsmål.

 

3. Et spil mere?

Hvis I har tid og lyst, kan I måske åbne spillet på en stor skærm, så I kan spille spillet i fællesskab og tale om scenarierne – hvem vil gøre hvad og hvorfor? Findes der andre muligheder, som spillet ikke har taget højde for? Når et scenarie er talt igennem, afgøres valget på demokratisk vis ved håndsoprækning.Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.