Fagene i bevægelse

Indsatsen Fagene i bevægelse giver skoler i hele landet mulighed for at styrke arbejdet med at inddrage bevægelse som et didaktsk redskab i alle skolens fag.

Med indsatsen får lærerne en didaktisk værktøjskasse, mulighed for opkvalificering og konkrete ideer til få sat fagene i bevægelse. Ledere og forvaltninger får sparring og viden til ledelse og forankring af bevægelse i fagene.

Indsatsen gennemføres 2021-2023. 

Om Fagene i bevægelse

Fagene i Bevægelse er et koordineret sektorprojekt som varetages af de seks professionshøjskoler. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet er opdragsgiver for initiativet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.