Aktivitet

Den ultimative kode

Med udgangspunkt i et tankeeksperiment om ”den ultimative kode”, der kan gøre én sporløs på internettet, får eleverne mulighed for at indgå i et undersøgende fællesskab omkring nettet og digital dannelse.

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes til:  Samfundsfag, kristendomskundskab, dansk, IT og teknologi
Anslået tidsforbrug: 2 lektioner

Med udgangspunkt i et tankeeksperiment om at der findes en kode, som kan gøre én fuldstændig anonym og sporløs på internettet, får eleverne mulighed for at indgå i et undersøgende dialogisk fællesskab og tale om digital dannelse. I løbet af dialogen kan eleverne berøre temaer som anonymitet, magt, moral, etik, virtuel og fysisk verden og verdensforståelse.

Aktiviteten er en del af en større pakke af forløb, hvor eleverne gennem forskellige filosofiske og undersøgende aktiviteter engageres i emner med hovedvægt på livsfilosofisk og etisk indhold. Aktiviteterne er organiseret i temaer, der udfordrer eleverne og bl.a. understøtter alsidig udvikling, filosofisk og kritisk tænkning.

 

Materialer:

  • En ”talebold” eller en ”talebamse”
  • Videokamera til eleverne (evt. videokameraet i deres telefon)

 

Forudsætninger, form og indhold

Filosofiske dialog er en praksisform som fx kendes fra filosofi med børn og som består i gruppesamtaler om reelt åbne spørgsmål. Den filosofiske dialog indledes typisk med en kort historie, nogle genstande eller andet der kan sætte tanker i gang. Herefter indleder facilitator dialogen med et spørgsmål der sætter gang i samtalen. Dialogen veksler herefter mellem makker-samtaler og plenumsamtaler.

Denne undervisningsform egner sig særligt til at engagere eleverne i abstrakte, engagerende filosofiske spørgsmål om viden, værdier og verdensbilleder. Aktiviteten kræver træning at stå for, og fordi den fungerer bedst når der er mange og forskellige opfattelser i rummet, er den bedst egnet til større grupper af elever (12-20). Har man ikke erfaring med at facilitere, kan det være vanskeligt at gennemføre med færre end 6 elever.

Sværhedsgrad: let for elever

Egnet til antal personer: 6 elever eller flere

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med filosofisk dialog, anbefales det også at læse Introduktion til filosofiske dialoger, inden du går i gang.

Læs mere i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet.

 

Tilrettelæggelse

  • Forbered dig på rollen som facilitator (læs evt. Introduktion til Filosofiske dialoger)
  • Forberede de materialer som er nødvendige (se materialer)
  • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til udvidelsesaktivitet og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Bed eleverne om at placere sig i en rundkreds (evt. på deres stole), så alle kan se hinanden og der er plads til dig som facilitator i kredsen. Start med at introducere eleverne til reglerne for filosofisk dialog før du præsenterer stimulus som er tankeeksperimentet om ’den ultimative kode’. Når du er færdig med at præsentere stimulus, kan du stille ankerspørgsmål 1 med efterfølgende makkersnak inden dialogen i plenum påbegyndes.

 

Stimulus: Den ultimative kode

Jasmin surfer rundt på nettet – først er hun på Instagram og liker nogle billeder, så på Reddit og DR’s side hvor hun scroller gemmem nyhedsfeedet og selvfølgelig lige forbi 9GAG for at se, om der er kommet nogle nye memes om valget i USA eller sjove katte-videoer. Imens Jasmin sidder og surfer rundt mellem de forskellige sider, modtager hun en messenger-besked fra en person som hun ikke kender. Der står en række bogstaver, tal og tegn. Der står også, at dette er den ultimative kode, som gør, at man ikke kan spores på nettet. Dvs. hvis Jasmin bruger koden, så kan hun gøre lige hvad hun vil på nettet, uden af nogle finder ud af at det var hende. Jasmin prøver koden. Den virker!  

 

Ankerspørgsmål 1: Ville du bruge den ultimative kode? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

Ankerspørgsmål 2: Hvad ville du gøre med den ultimative kode? (Hvorfor?)

Ankerspørgsmål 3: Ville du gøre det samme uden den ultimative kode? (Hvorfor/hvorfor ikke?)

 

Eksempler på begreber, emner og spørgsmål der kan dukke op

Anonym, sporløs, digital dannelse, handlinger, magt, moral, praktisk etik, verdensforståelse, rigtig/forkert, opførsel, virtuel og fysisk virkelighed, hacking, spionage

Er internettet en anden verden? Er der forskel på om man gør noget ondt på nettet eller i virkeligheden – fx siger noget grimt til en person?

 

Udvidelsesaktivitet

  • Efter dialogen kan eleverne hver især skrive 5 regler for hvordan man må bruge koden, og drøfte dem to-og-to, herefter i grupper af fire og slutteligt i plenum.
  • Yderligere kan eleverne gå sammen i mindre grupper og lave en kort video som illustrere de regler, som de hver især har fundet på. De kan fx illustrere reglerne vha. et skuespil, en tale eller med tegninger/skilte. Eleverne kan evt. bruge deres mobiltelefoner til at lave optagelserne.

 

Evaluering

Det anbefales at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen, version: april 2020

 

Relaterede aktiviteter

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.