Aktivitet

Hvad er mest værdifuldt?

Med udgangspunkt i en række genstande indgår eleverne i et undersøgende fællesskab om værdier. Hvad har mest værdi og hvorfor? Hvad gør noget værdifuldt, og er det værdifuldt til enhver tid?

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes til: kristendomskundskab, samfundsfag, dansk
Anslået tidsforbrug: 2 lektioner

Med udgangspunkt i en række genstande, får eleverne mulighed for at indgå i et undersøgende dialogisk fællesskab og tale om værdier, holdninger og perspektiver. I dialogen kan eleverne berøre temaer som værdifuldt, værdiløst, kostbart, uundværligt, nødvendigt, rettigheder, fællesskab og ansvar.

 

Materialer:

  • En ”talebold” eller en ”talebamse”
  • 5-7 billeder/tekst/genstande som symboliserer noget værdifuldt i forskellig forstand, fx en pengeseddel, et venskab, en gave, et kæledyr, forældre, en børnetegning eller en computer (se evt. bilag)

 

Forudsætninger, form og indhold

Filosofisk dialog er en praksisform som fx kendes fra filosofi med børn og som består i gruppesamtaler om reelt åbne spørgsmål. Den filosofiske dialog indledes typisk med en kort historie, nogle genstande eller andet, der kan sætte tanker i gang. Herefter indleder facilitator dialogen med et spørgsmål, der sætter gang i samtalen. Dialogen veksler herefter mellem makker-samtaler og plenumsamtaler.

Denne undervisningsform egner sig særligt til at engagere eleverne i abstrakte filosofiske spørgsmål om viden, værdier og verdensbilleder. Aktiviteten kræver træning at stå for, og fordi den fungerer bedst, når der er mange og forskellige opfattelser i rummet, er den bedst egnet til større grupper af elever (12-20). Har man ikke erfaring med at facilitere, kan det være vanskeligt at gennemføre med færre end 6 elever.

Sværhedsgrad: let for elever, vanskeligere for facilitator

Egnet til antal personer: 6 elever eller flere

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med filosofisk dialog, anbefales det også at læse Introduktion til filosofiske dialoger, inden du går i gang.

Læs mere i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet.

 

Tilrettelæggelse

  • Forbered dig på rollen som facilitator (læs evt. Introduktion til Filosofiske dialoger)
  • Forberede de nødvendige materialer (se materialer)
  • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Bed eleverne om at placere sig i en rundkreds (evt. på deres stole), så alle kan se hinanden og der er plads til dig som facilitator i kredsen. Start med at introducere eleverne til reglerne for sessionen før du præsenterer stimuli som er 5-7 billeder/tekster/genstande der symboliserer forskellige værdier.

Læg de 5-7 billeder/tekster/genstande, som symboliserer forskellige værdier, i midten af rundkredsen og stil ankerspørgsmål 1. Husk at giv eleverne tid til makkersnak inden dialogen i plenum påbegyndes.
 

Ankerspørgsmål 1: Hvad er mest værdifuld? (Hvorfor?)

Ankerspørgsmål 2: Hvad er mindst værdifuldt? (Hvorfor?)

Ankerspørgsmål 3: Hvordan ville du lægge tingene i rækkefølge fra mest til mindst værdifuldt? (Hvorfor?)

  • Her kan en elev ordne billederne i midten af kredsen og de kan derefter skiftes til at justere rækkefølgen ud fra deres individuelle holdninger og perspektiver.

Ankerspørgsmål 4: Er der noget, som er mindre værdifuldt end alt det på tegningerne? Og er der noget, der er mere værdifuldt? (Hvad? Hvorfor?)

 

Eksempler på emner og spørgsmål der kan dukke op

Værdier, værdiløst, værdifuldt, kostbart, uundværligt, nødvendigt, rettigheder, fællesskab, ansvar

Findes der noget, som er værdifuldt for alle? Kan noget være værdifuldt og værdiløst på samme tid?

 

Forslag til udvidelsesaktivitet

Lad eleverne lave en plakat/planche/maleri/tegning, der uden ord illustrerer det mest værdifulde for dem (enten i små grupper, par eller individuelt) og et modsat billede med det mindst værdifulde for dem.

 

Evaluering

Det anbefales at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen.

 

Relaterede aktiviteter:

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.