Aktivitet

Interviews: Børn og sukker

Gør sukker børn skøre? Med udgangspunkt i interviews, som eleverne laver med voksne og børn, skal de reflektere over holdninger, erkendelse og virkelighed.

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning, der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes i biologi, samfundsfag eller dansk
Anslået tidsforbrug 3-4 lektioner

Denne aktivitet kan skærpe elevernes blik for sammenhængen mellem holdninger, viden, oplevelser og virkelighed og træne deres evner til kritisk tænkning og argumentation.

 

Forudsætninger, form og indhold

Aktiviteterne under feltarbejde og mini-projekter er designet, så de inddrager fx byrummet i elevernes læring. De vil således typisk foregå uden for skolen, uden underviser, og vil kræve en vis selvstændighed fra elevernes side. De kan dog med fordel kombineres med aktiviteter i form af undervisning eller oplæg ved lærer.

Sværhedsgrad: mellem

Egnet til antal personer: 2 elever eller flere

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden.

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Materialer

 • Elevarket ”Feltarbejde og mini-projekt: Interviews: Børn og sukker” med interviewguide og analyseguide (findes som bilag nederst på siden)
 • Papir og skriveredskaber til alle elever
 • Evt. elevadgang til computer

 

Tilrettelæggelse

 • Planlæg aktiviteten ift. den tid, der er til rådighed (den kan evt. deles op over flere gange)
 • Tjek med eleverne, at de har forstået opgaven, og at de har interviewguiden
 • Læs evt. om, at det er en myte, at børn bliver hyperaktive af sukker (se fx referencer)
 • Fortæl eleverne, hvor de må gå hen, og hvornår de skal være tilbage
 • Tal med eleverne om, hvordan man opfører sig respektfuldt (fx ift. at optage folk og hvordan man taler til folk)
 • Aftal med eleverne, hvilken form for opsamling de skal lave, og hvornår den skal være klar
 • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til præsentation af refleksion og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Opgaven

Eleverne skal arbejde med viden, holdninger og virkelighed ved at interviewe et antal voksne (og evt. også nogle børn) om deres opfattelse af sukkers skadelige virkning på børn. Eleverne får en spørgeguide, som de skal følge. Tilbage på skolen arbejder de med deres interview-resultater og reflekterer over spørgsmål om viden, holdninger, oplevelser og virkelighed.

 

Introduktion

Introducér eleverne til opgaven. Fortæl dem om, at forskning viser, at det er en myte, at børn bliver skøre af sukker (de kan evt. få artiklen fra NY Times til gennemlæsning). Bed herefter eleverne om at gå sammen i mindre grupper (evt. to-og-to), som skal lave interviews og refleksioner sammen. Forklar eleverne, hvordan de laver et interview. Husk især at gøre dem opmærksom på:

 • at de skal opføre sig respektfuldt (se eksempel på hvordan man kan tale med folk nedenfor)
 • at de skal have folks tilladelse til at optage deres stemmer (og slette optagelserne, når projektet er færdigt)
 • at de skal gøre, hvad de kan for at holde sig til interview-guiden
 • at de ikke skal fortælle folk på forhånd, at sukker ikke gør børn skøre
 • at de skal holde øje med tiden, så de er tilbage på skolen, når det er aftalt

Det kan være en god ide at tale med eleverne om, hvordan de skal henvende sig til folk på en pæn måde, hvad de gør, hvis vedkommende siger nej tak til at svare, og hvad de gør, hvis vedkommende gerne vil svare.

Henvendelse kunne lyder således: Hej. Vi er ved at lave en skoleopgave om børn og sukker og vil spørge, om vi må interviewe dig? [deltager: ja]. Mange tak. Det første spørgsmål lyder: …  Mange tak for dit svar. Du må have en god dag!

 

Interviews

Herefter tager eleverne ud på feltarbejde med interviewguiden fx på gaderne ude i byen, på lærerværelset, på biblioteket eller ved busstationen, som I har aftalt. Eleverne skal huske enten at optage folks svar eller skrive dem ned som feltnoter undervejs, så de kan bruge dem senere. Det er bedst, hvis eleverne skiftes til at optage/lave feltnoter og interviewe folk, så de prøver begge roller.

 

Bearbejdning

Tilbage på skolen forbereder eleverne, hvordan de vil præsentere deres resultater for de andre elever. De kan bruge analyse-guiden i elevarket til dette.

 

Opsamling

Som opsamling på aktiviteten kan grupperne på skift fremlægge deres resultater og analyse. Invitér gerne eleverne til at kommentere eller stille spørgsmål til hinanden – så længe de gør det respektfuldt. I kan også tale om, om der er noget eleverne evt. ville gribe anderledes an en anden gang ift fx interviews.

 

Evaluering

Det anbefales, at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen, version: marts 2020

 

Relaterede aktiviteter:

 

Referencer


Elevark: Interviews: Børn og sukker

Mange tror, at børn bliver helt skøre af for meget sukker. Men det passer ikke – der er ikke noget videnskabeligt argument for, at det skulle ske. Man kan godt mangle sukker i visse tilfælde, og sukker er også usundt i større mængder, men man kan ikke fx blive hyperaktiv af det.

I dette feltarbejde skal I interviewe folk om deres mening om børn og sukker. I kan fx vælge at interviewe tre-fire voksne (aftal med jeres lærer, hvor lang tid I har): Først skal I høre om deres mening og oplevelser om børn og sukker, bagefter fortæller I dem om, hvad videnskaben siger, og spørger dem, hvad de tænker om det.

Følg spørgeguiden (I må gerne læse op fra den), og optag folks svar (eller skriv dem ned, så godt I kan).

Når I har lavet jeres interviews, tager I tilbage på skolen og forbereder jeres præsentation af resultaterne. I kan bruge analyseguiden til at hjælpe jer med, hvordan I kan arbejde med denne del.

 

SPØRGEGUIDE

Del 1

Vi vil gerne interviewe dig om børn og sukker. Først læser vi lige et citat fra bladet ALT for Damerne, hvor to voksne er ude at købe ind til en børnefødselsdag:

"NEJ, vi skal da ikke have sukker. Og vi skal da heller ikke have slik. Det er en BØRNEfødselsdag. De bliver jo fuldstændig sindssyge oven i hovederne af det,” udbryder Laura til Julie.

Har du oplevet eller hørt om situationer, hvor børn er blevet helt skøre af for meget sukker? [svar nr. 1]

Vil du fortælle om et eksempel? [svar nr. 2]

Kender du til nogen biologisk viden om, at børn kan blive skøre af sukker? [svar nr. 3]

Hvis svaret er nej: Gå til del 2

Hvis svaret er ja: Hvad er det for noget viden? Kan du sige lidt om det? [svar nr. 4]

Tror du andre har den samme holdning til børn og sukker som dig? [svar nr. 5]

Burde de have det? [svar nr. 6]

 

Del 2

Faktisk er der ikke noget videnskabelig viden, der tyder på, at børn bliver skøre eller hyperaktive af at få meget sukker. Det er bare en myte. Vi kan godt sende dig noget om det, hvis du vil læse noget.

Men hvorfor tror du så, at folk har den opfattelse? [svar nr. 7]

Tror du, man kan give nogle andre forklaringer på, at det virker, som om børn bliver skøre af for meget sukker? (fx i de situationer som evt. er nævnt ovenfor) [svar nr. 8]

Hvis svaret er ja: Hvad kunne det så være for forklaringer? [svar nr. 9]

Hvis svaret er nej: Hvorfor ikke? [svar nr. 10]

 

Del 3

Har du ændret mening om børn og sukker nu? [svar nr. 11]

Hvorfor (ikke)? [svar nr. 12]

 

Del 4

Har du ellers nogle ting, du gerne vil sige om emnet eller vores interview? [svar nr. 13]

Tak for din hjælp!

 

ANALYSEGUIDE

Her er nogle arbejdsspørgsmål, der kan hjælpe jer til at tænke over jeres interviews. I kan bruge dem som inspiration til at finde ud af, hvordan I vil præsentere jeres resultater for andre.

Analysér jeres interview ved at arbejde med disse spørgsmål:

 • Skriv ned, hvem det var, I interviewede: Kald dem ”person A”, ”person B” osv. og prøv at skrive nogle stikord ned: mand/kvinde, ca. alder, hvor I mødte vedkommende, kender I deres job?, osv.
 • Spørgsmål nr. 1-2: Beskriv de svar, I fik fra interviewpersonerne – var der fx store forskelle?
 • Spørgsmål nr. 3-6: Beskriv de svar, I fik fra interviewpersonerne – var der fx store forskelle?
 • Spørgsmål nr. 7-8: Beskriv de svar, I fik fra interviewpersonerne – var der fx store forskelle?
 • Spørgsmål nr. 9: Hvilke svar fik I her?
 • Spørgsmål nr. 10: Hvilke svar fik I her?
 • Spørgsmål nr. 11-12: Beskriv de svar, I fik fra interviewpersonerne – var der fx store forskelle?
 • Spørgsmål nr. 13: Hvilke svar fik I her?

Tænk over jeres analyse:

 • Hvad er det vigtigste, I fandt ud af?
 • Er der noget, der overraskede jer?
 • Er der nogle citater, I synes er særligt interessante?
 • Kan I se nogle sammenhænge/mønstre i, hvordan folk svarer i de forskellige dele af interviewet?
 • Kan jeres interviews fortælle jer noget om holdninger, viden og virkelighed?

 

Disse spørgsmål kan hjælpe jeg til at konkludere, hvad jeres analyse viser. Find en måde at præsentere resultaterne af jeres feltarbejde på. Måske kan I lave en PowerPoint, en planche, eller et foredrag?

 


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.