Aktivitet

På biblioteket: Stereotyper i tegneserier

Find stereotyper i tegneserier og grafiske romaner på biblioteket og diskuter dem.  

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling.
Anslået tidsforbrug 3-6 lektioner

Eleverne bliver sendt på biblioteket med den opgave at finde stereotyper i tegneserier og grafiske romaner. De fotograferer billeder og samler dem til en præsentation eller collage. Eleverne får derved mulighed for at skærpe deres blik for stereotyp tænkning, samt beslægtede etiske og samfundsmæssige spørgsmål, og kan berøre temaer som fx fordomme, identitetsmarkører, forskelsbehandling og fællesskab.

 

Forudsætninger, form og indhold

Det er vigtigt at tage højde for at aktivitetens fokus kan være meget følsomt for eleverne. Derfor anbefales det, at klassen først arbejder med aktiviteten Tavleundervisning: Stereotyper og fordomme som forberedelse til feltarbejdet på biblioteket.

Aktiviteterne under feltarbejde og mini-projekter er designet, så de inddrager fx byrummet i elevernes læring. De vil således typisk foregå uden for skolen, uden underviser, og vil kræve en vis selvstændighed fra elevernes side. De kan dog med fordel kombineres til et forløb med aktiviteter i form af undervisning eller oplæg ved lærer. Forslag til relaterede aktiviteter følger nedenfor.

Se mere i den pædagogiske vejledning

 

Tilrettelæggelse

 • Forbered at forklare eleverne om stereotyper (se e Tavleundervisning: Stereotyper og fordomme)
 • Tjek, at eleverne har forstået opgaven
 • Tjek også, at eleverne har mulighed for at tage billeder, for eksempel med telefon – hvis ikke, kan eleverne tage noter i stedet
 • Fortæl eleverne om, hvor de må gå hen, og hvornår de skal være tilbage
 • Tal med eleverne om, hvordan man opfører sig respektfuldt på biblioteket
 • Aftal med eleverne, hvilken form for opsamling de skal lave, og hvornår den skal være klar
 • Sæt rammen for aktiviteten (for eksempel med hensyn til tid til præsentation af refleksion og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Først sikres det at eleverne har en basal forståelse af, hvad stereotyper er (støttes enten ved selvstudier eller ved læreroplæg). Herefter sendes eleverne på folkebiblioteket (eller evt. skolebiblioteket) og ser i tegneserier og graphic novels for at finde og fotografere eksempler på stereotype fremstillinger. Fx kan opgaven være at finde stereotyper for følgende personkategorier:

 • Gamle/børn
 • Mænd/kvinder
 • Nationaliteter (fx tyskere, kinesere, amerikanere)
 • Begavede/ubegavede
 • Familieroller (fx lillesøster, bedstemor, onkel)
 • Onde/gode
 • Professioner (fx forsker, bodybuilder, detektiv, barnepige)

 

Opgaven kan desuden omfatte at finde eksempler på:

 • stereotype karakteristikker af andre personkategorier
 • personer, der bryder med stereotyper (fx en indadvendt amerikaner)
 • om der er nogle kategorier, hvor der er flere forskellige mulige stereotyper (fx for forskere: det onde geni/den distræte helt)

 

Tilbage på skolen skal eleverne forberede en præsentation af deres billeder.

 

Afrapportering

Som opsamling på aktiviteten kan vælges mellem forskellige præsentationsformater, fx:

 

 1. I næstkommende undervisningsgang viser eleverne deres billeder frem på storskærm for andre elever, og fortæller, hvorfor de mener, at billederne siger noget om stereotyper. Øvrige elever inviteres til at kommentere undervejs.
 2. Eleverne organiserer billederne på en planche (på papir eller elektronisk), hvor de ordner dem efter personkategorier (fx alder, køn, job eller hvad der er relevant). Planchen kan hænges op i klassen (hvis den er fysisk) eller sendes til læreren (hvis den er elektronisk). Planchen kan også kombineres med et oplæg, hvor billeder og kategorisering præsenteres og diskuteres.

 

Hvis eleverne har taget noter i stedet for billeder, kan opsamlingen i stedet være ved hjælp af tekst.

 

Evaluering

Det anbefales, at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se den pædagogiske vejledning for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.filosofiiskolen.dk.

 

Relaterede aktiviteter

Tavleundervisning: Stereotyper og fordomme

Filosofiske dialoger: Øksetyven

Feltarbejde og mini-projekt: På museet: Identitet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.