Aktivitet

Religionsjagt i byen

Se en video om religions betydning i dagligdagen, og send eleverne ud i byen for at fotografere genstande, som bygger på religiøse symboler. 

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes i: kristendomskundskab, samfundsfag
Anslået tidsforbrug: 4-6 lektioner

Denne aktivitet rummer flere muligheder, og kan skærpe elevernes blik for religioners betydning for kultur og dagligdag og kan berøre temaer som religion, livsverden, og værdier i det offentlige rum.

 

Forudsætninger, form og indhold

Aktiviteterne under feltarbejde og mini-projekter er designet, så de inddrager byrummet i elevernes læring. De vil således typisk foregå uden for skolen, uden underviser, og vil kræve en vis selvstændighed fra elevernes side. De kan dog med fordel kombineres til et forløb med aktiviteter i form af undervisning eller oplæg ved lærer. Forslag til relaterede aktiviteter følger nedenfor.

Sværhedsgrad: middel

Egnet til antal personer: 2 elever eller flere

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden.

Læs mere i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Materialer:

 • TEDxTalken: Imagine No Religion fra YouTube. Se TEDxTalken Imagine No Religion på Toutube
 • Et kamera (for eksempel i telefon) til hver gruppe
 • Papir og skriveredskaber til alle elever
 • Elevadgang til computer (til produktion af elektronisk planche eller print af billeder)
 • Eventuelt papir og limstift til planche

 

Tilrettelæggelse

 • Planlæg aktiviteten ift. den tid, der er til rådighed (den kan evt. deles op over flere gange)
 • Tjek med eleverne, at de har forstået opgaven, og at de har mulighed for at tage billeder, for eksempel med telefon – hvis ikke, må man aftale anden dokumentationsform (For eksempel i form af feltnoter)
 • Fortæl eleverne, hvor de må gå hen, og hvornår de skal være tilbage
 • Tal med eleverne om, hvordan man opfører sig respektfuldt (Eksempelvis i forhold til at tage billeder af folk)
 • Aftal med eleverne, hvilken form for opsamling de skal lave, og hvornår den skal være klar
 • Sæt rammen for aktiviteten (tid til præsentation af refleksion og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Opgaven

Eleverne ser før TEDxTalken ”Imagine no Religion” (ca. 15 minutter) enten på fælles skærm eller i mindre grupper på egne computere. Eleverne skal lægge særligt mærke til det tema i videoen, der handler om de mange ting i dagligdagen, der stammer fra religion for eksempel yoga, heksen på Skt. Hans-bålet, julenisser og årskalenderen.

Herefter sendes eleverne ud i byen for at finde og fotografere så mange tegn på religion som muligt – det kunne eksempelvis være et bryllup, et vejskilt for ”Påskestræde”, en vinkekat, en gravhøj, eller konfirmationstøj. Det kan være en god ide at bede eleverne om at tage noter undervejs til de billeder, de tager – hvad er der på billedet, hvor er det taget, og hvorfor er dette et tegn på religion?

Tilbage på skolen skal eleverne forberede en præsentation af deres billeder.

 

Forslag til opsamling

Som opsamling på aktiviteten kan I vælge mellem forskellige præsentationsformater:

 • Eleverne viser i den kommende undervisningsgang deres billeder frem for underviser og andre elever og fortæller, hvorfor de mener, at dette er et tegn på religion. Øvrige elever inviteres til at kommentere og stille spørgsmål undervejs. Bed herunder eleverne reflektere over, hvad de er blevet overraskede over i deres religionsjagt i byen, og om de kan give bud på, hvorfor religiøse symboler fylder så meget, som de gør.
   
 • Eleverne organiserer billederne på en planche (på papir eller elektronisk). De kan for eksempel ordne dem efter typer af ting (vejnavne, mad, bygninger eller andet) eller efter hvilke religiøse traditioner (kristendom, islam, nordisk mytologi), de mener, deres billeder hører til. Planchen kan hænges op i klassen (hvis den er fysisk) eller sendes til læreren (hvis den er elektronisk). Planchen kan kombineres med et oplæg, hvor billeder og kategorisering præsenteres og diskuteres. Bed herunder eleverne reflektere over, hvad de er blevet overraskede over i deres religionsjagt i byen, og om de kan give bud på, hvorfor religiøse symboler fylder så meget, som de gør.

Hvis eleverne har taget noter i stedet for billeder, kan opsamlingen i stedet være ved hjælp af tekst.

 

Variationsmuligheder

 • Aktiviteten kan varieres eller udvides med ”religionsjagt i avisen” eller ”religionsjagt på nettet” efter samme princip.
 • Aktiviteten kan også afrundes med en dialog om, hvordan det ville have set ud i en anden by eller et andet land: Hvad kunne vi så have fundet? Hvorfor fandt vi mere/mindre her?

 

Evaluering

Det anbefales, at en eventuel evaluering tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen.

Relaterede aktiviteter:

 

Referencer

Schaffalitzky, Caroline (2019): “Imagine no Religion”, TEDx Copenhagen https://youtu.be/zqfC56B3W_0 [Hentet 21.8.2020]

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.