Aktivitet

Spil: Dilemmaspil og Den svære samtale

Med udgangspunkt i to spil arbejder eleverne med dilemmaer, perspektiver og problemstillinger. Spillet er udviklet af Undervisningsministeriet i projektet Demokrati under udvikling.

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning, der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes til: Samfundsfag, dansk, demokrati og fællesskab
Anslået tidsforbrug: 2 lektioner

Eleverne får mulighed for at arbejde med dilemmaer, perspektiver og problemstillinger, når de skal spille spillene Dilemmaspil og/eller Den svære samtale, som er udviklet af Undervisningsministeriet i projektet Demokrati under udvikling. Eleverne kan også arbejde med temaer som spil/leg, valg, holdninger, mening, retfærdighed og tillid.

 

Forudsætninger, form og indhold

Undersøgende workshops er en samlebetegnelse for aktiviteter, hvor eleverne med udgangspunkt i et spil, en lille opgave eller tilsvarende samarbejder om at undersøge emner som fx demokrati, kontroversielle emner eller moralske dilemmaer. Underviseren kan vælge enten at have en tilbagetrukket rolle eller at indgå som ligeværdig part i aktiviteten.

Sværhedsgrad: mellem

Egnet til antal personer: 6 elever eller flere

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden.

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Materialer:

 

Tilrettelæggelse

  • Download og print Dilemmaspillet og/eller Den svære samtale til alle grupper (6-8 elever pr. gruppe)
  • Sikr dig, at eleverne har forstået opgaven
  • Aftal rammen for aktiviteten med eleverne (fx mht. deltagelse, tid til aktiviteten og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Eleverne spiller spillet Dilemmaspil og/eller Den svære samtale, som er udviklet af Undervisningsministeriet i forbindelse med projektet Demokrati under udvikling.

Spillene downloades som en zip-fil fra hjemmesiden, hvor regler, spillekort, spilleplade og spillebrikker findes som PDF-filer – klar til udprintning. Husk at printe en version til hver gruppe (6-8 elever pr. gruppe).

 

Evaluering

Det anbefales at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, sdu.dk/filosofiiskolen.

 

Relaterede aktiviteter:

 

Referencer

Dilemmaspillet på emu.dk

Den svære samtale på emu.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.