Aktivitet

Spørgeskemaundersøgelse: Cybervenner

Kan man have venner, man kun er sammen med online? Med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, som eleverne laver med voksne og/eller børn, skal de reflektere over venskaber, virtuel verden og virkelighed.

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes i samfundsfag, dansk
Anslået tidsforbrug 3-4 lektioner

Denne aktivitet kan hjælpe eleverne til at reflektere over online-venskaber og derved skærpe deres forståelse af venskaber, spil, sociale medier og forholdet mellem fysisk og virtuel virkelighed.

Aktiviteten er en del af en større pakke af forløb, hvor eleverne gennem forskellige filosofiske og undersøgende aktiviteter engageres i emner med hovedvægt på livsfilosofisk og etisk indhold. Aktiviteterne er organiseret i temaer, der udfordrer eleverne og bl.a. understøtter alsidig udvikling, filosofisk og kritisk tænkning.

 

Forudsætninger, form og indhold

Aktiviteterne under feltarbejde og mini-projekter er designet, så de inddrager fx byrummet i elevernes læring. De vil således typisk foregå uden for skolen, uden underviser, og vil kræve en vis selvstændighed fra elevernes side. De kan dog med fordel kombineres til et forløb med aktiviteter i form af undervisning eller oplæg ved lærer. Forslag til relaterede aktiviteter følger nedenfor.

Sværhedsgrad: svær

Egnet til antal personer: 2 elever eller flere

Se mere i den pædagogiske vejledning på introduktionssiden.

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Materialer:

 • Elevarket ”Feltarbejde og mini-projekt: Spørgeskemaundersøgelse: Cybervenner” med guide til at lave spørgsmål og til refleksion (findes som bilag nederst på siden)
 • Evt. elevadgang til computer og program til surveys, hvis de laver online-survey
 • Evt. adgang til at printe, hvis de laver spørgeskema på papir

 

Tilrettelæggelse

 • Planlæg aktiviteten ift. den tid, der er til rådighed (den kan evt. deles op over flere gange)
 • Find ud af, om det er praktisk med elektronisk survey og/eller papir
 • Tjek med eleverne, at de har forstået opgaven og kan arbejde med at lave spørgsmål
 • Fortæl eleverne, hvor de må gå hen, og hvornår de skal være tilbage
 • Tal med eleverne om, hvordan man opfører sig respektfuldt (fx ift. at optage folk og hvordan man taler til folk)
 • Aftal med eleverne, hvilken form for opsamling de skal lave, og hvornår den skal være klar
 • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til præsentation af refleksion og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Opgaven

Eleverne skal lave spørgeskemaundersøgelse med udgangspunkt i fænomenet online-fællesskaber. Eleverne skal derefter gennemføre deres undersøgelse. Tilbage på skolen arbejder de med deres interview-resultater og reflekterer over opfattelser af venskab og virkelighed.

 

Introduktion

Introducer eleverne til opgaven. Bed herefter eleverne om at gå sammen i mindre grupper (evt. to-og-to), som skal lave undersøgelse og refleksioner sammen. Forklar eleverne, hvad temaet skal være for deres spørgeguide, og hvordan de laver et online-survey/interview i praksis.

Hvis de laver undersøgelsen på papir, så husk især at gøre dem opmærksom på

 • at de skal opføre sig respektfuldt (se eksempel på, hvordan man kan tale med folk nedenfor)
 • at de skal holde øje med tiden, så de er tilbage på skolen til den tid, der er aftalt

Det kan være en god ide at tale med eleverne om, hvordan de skal henvende sig til folk på en pæn måde, hvad de gør, hvis vedkommende siger nej tak til at svare, og hvad de gør, hvis vedkommende gerne vil svare.

Henvendelse kunne lyde således: Hej. Vi er ved at lave en skoleopgave om venner i cyberspace og vil spørge, om vi må give dig et spørgeskema? [deltager: ja].

 

Udarbejdelse af spørgsmål

Hjælp eleverne i gang med at formulere spørgsmål til en spørgeskemaundersøgelse (online eller på papir), hvor børn og/eller voksne svarer på spørgsmål om bl.a. erfaringer med online-venner, meninger om hvorvidt det er muligt at have venner, man kun (eller mest) kender online, og om der er forskel på dem og IRL-venner.

 

Gennemførsel af spørgeskemaundersøgelse

Herefter sætter du eleverne i gang med at hente besvarelser på deres spørgeskema (hvis det er et online-survey), eller du sender eleverne ud på feltarbejde fx på gaderne ude i byen, på lærerværelset, på biblioteket eller ved busstationen, som I har aftalt.

 

Bearbejdning

Tilbage på skolen forbereder eleverne, hvordan de vil præsentere deres resultater for de andre elever. De kan bruge analyse-guiden i elevarket til dette.

 

Opsamling

Som opsamling på aktiviteten kan grupperne på skift fremlægge deres resultater og analyse. Invitér gerne eleverne til at kommentere eller stille spørgsmål til hinanden – så længe de gør det respektfuldt.

 

Evaluering

Det anbefales, at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen,version: marts 2020

 

Relaterede aktiviteter:


Spørgeskemaundersøgelse: Cybervenner

 

Elevark: Cybervenner

Opgaven består i at lave en spørgeskemaundersøgelse om venner i cyberspace:

 1. 1. Først skal I designe en undersøgelse (se guiden nedenunder)
 2. 2. Derefter skal I gennemføre undersøgelsen
 3. 3. Så skal I analysere jeres resultater, tænke over dem og over, hvordan I vil præsentere dem for andre
 4. 4. Evt. præsentation (det aftaler I med læreren)

 

SPØRGEGUIDE

Først skal I vælge nogle temaer til jeres undersøgelse om venner og cyberspace. Der er mange muligheder, men I kan fx overveje nogle af disse:

 • Erfaringer og oplevelser med online-venskaber
 • Venskaber der både er online og i den fysiske verden
 • Forskelle og ligheder mellem venskaber online og fysisk
 • Holdninger til online-venskaber
 • Forskellige typer af online-fællesskaber (fx spil vs. sociale medier)
 • Fordele og ulemper ved forskellige slags venskaber
 • Forskellige slags venskaber (online og fysisk)
 • Voksne og børns holdninger, viden og erfaringer
 • Gode og dårlige venskaber
 • Forholdet mellem virtuel og fysisk verden
 • Hvordan man bliver venner og holder op med at være venner

 

Når I så skal formulere jeres spørgsmål, så tænk på:

 • Hvilke temaer vil I gerne have med? Lav en prioriteret liste
 • Hvad vil I rigtig gerne vide? Er der noget I ikke ved, som I vil finde ud af?
 • Hvem vil I gerne interview? Og hvordan kommer I i kontakt med dem?
 • Vil I helst lave undersøgelsen online eller på papir? Hvad er mest realistisk?
 • Hvor mange spørgsmål er det realistisk at stille? Hvordan får I nok viden, uden at folk dropper fra?
 • Hvilken rækkefølge skal spørgsmålene komme I?
 • Skal det være ja/nej-spørgsmål? Eller skal folk kunne give eksempler og forklaringer?

Lav et udkast til spørgsmål og få jeres lærer til at kigge det igennem.

 

ANALYSEGUIDE

Når I har lavet jeres undersøgelse, sætter I jer på skolen, analyserer og tænker over svarene i undersøgelse og forbereder jeres præsentation af resultaterne. Spørgsmålene nedenfor kan hjælpe jer til at tænke over jeres materiale, og I kan bruge dem som inspiration til at finde ud af, hvordan I vil præsentere jeres resultater for andre.

Analysér svarene i undersøgelsen ved at arbejde med disse spørgsmål:

 • Hvor mange svar fik I? Og hvem fik I svar fra?
 • Var der nogle steder, hvor svarene var meget ens eller meget forskellige?
 • Hvad overrasker jer mest?
 • Fik I svar på det, I gerne ville vide noget om?
 • Skulle I have haft andre/flere spørgsmål med?
 • Hvad er det vigtigste, I fandt ud af?
 • Tror I, det vil gøre en forskel for svarene, om undersøgelsen var elektronisk eller på papir?
 • Kan jeres interviews fortælle jer noget om opfattelser af venskaber og cyberspace?

 

Disse spørgsmål kan hjælpe jeg til at konkludere, hvad jeres analyse viser. Find en måde at præsentere resultaterne af jeres feltarbejde på. Måske kan I lave en PowerPoint, en planche, eller et foredrag.

 


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.