Aktivitet

Stereotyper og fordomme

Nogle gange er stereotyper uretfærdige og forkerte, og en slags fordomme som man ikke nødvendigvis ved man har. Denne aktivitet giver mulighed for at sætte sig ind i, hvad stereotyper er, og hvad de kan betyde for identitet og fællesskab.

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes til: Dansk, engelsk, kristendomskundskab, samfundsfag, eller undervisning om demokrati og fællesskab
Anslået tidsforbrug: 1-3 lektioner

Stereotyper er generaliserende kasser, som man putter andre mennesker i – f.eks. når vi tænker, at folk med briller er nørder eller at mænd er dårlige til at strikke. Denne undervisningsaktivitet introducerer til begreberne stereotyper og fordomme, og kan kombineres med andre undervisningsaktiviteter som omhandler f.eks. fordomme, identitet, normalitet og kritisk tænkning.

 

Forudsætninger, form og indhold

Aktiviteten er tænkt som klassisk klasserumsundervisning med en kombination af tavleundervisning (eller tilsvarende fagligt oplæg ved lærer eller anden underviser), klassediskussion, og elevarbejde i grupper eller individuelt.

Se mere i den pædagogiske vejledning

Materialer:

 

Tilrettelæggelse

  • Sæt dig ind i temaerne stereotyper og fordomme via undervisningsmateriale som KALIBER til Dansk i 8.
  • Vælg nogle del-aktiviteter som passer til undervisningens rammer (sted og længde)
  • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til præsentation og til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Giv eleverne lejlighed til at læse avisindlægget fra Information: ”Når stereotyper gør os blinde” og tal bagefter med dem om, hvad stereotyper er. Måske har de brug for at få forklaret nogle af begreberne eller eksemplerne i artiklen.

Som del af aktiviteten kan du også fx:

  • Invitere eleverne til at give eksempler på stereotyper de kender (tegnefilm rummer typisk en del, måske kan de pege på nogle i fx Ternet Ninja?)
  • Snakke med eleverne om forholdet mellem fordomme og stereotyper
  • Bede dem om at tegne eller finde et billede på nettet af ”en typisk forsker”, lad dem sammenligne deres tegninger/billeder og diskutere hvorvidt de er stereotype (andre forslag: ”en typisk bedstemor”, ”en typisk lærer” eller ”en typisk statsminister”)
  • Spørge hvad de tænker er fordele og ulemper ved stereotyper i f.eks. nyhedsmedier, tegneserier og film
  • Diskutere om man kan vide det, hvis man selv har fordomme, og om man kan kontrollere dem
  • Diskutere om de stereotyper man har, også gælder én selv (at man f.eks. ikke kan strikke, fordi man er en dreng)
  • Lade eleverne i små grupper finde billeder af 10 person-typer (fx morder, professor, lotto-vinder, bedstefar, tandlæge osv.) og så bagefter lade den øvrige klasse gætte, hvem der er hvem, alene ud fra billeder og listen med identiteter.

 

Evaluering

Det anbefales, at evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se den pædagogiske vejledning på introduktionssiden for ideer til hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.filosofiiskolen.dk.

 

Relaterede aktiviteter

Filosofisk dialog: Øksetyven

Feltarbejde og mini-projekter: På biblioteket: Stereotyper i tegneserier

 

Referencer

Wikipedia artikel om Stereotyper: https://da.wikipedia.org/wiki/Stereotyper

Avisindlæg på Information af Caroline Schaffalitzky (2006): ”Når stereotyper gør os blinde”:  https://www.information.dk/debat/2010/10/naar-stereotyper-goer-blinde

Simon Fougt m.fl. (2017): KALIBER dansk 8, Alinea: https://issuu.com/lr-undervisning/docs/kaliber_8__elevbogweb?e=11795273/56305422

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.