Aktivitet

Film: Rejsen til Fjerkongens rige

Denne refleksion tager udgangspunkt i den dansk-svenske animationsfilm Rejsen til Fjerkongens rige. Filmen drejer sig blandt andet om døden og meningen med livet. Eleverne arbejder med refleksionsspørgsmål.

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning, der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling.Kan også anvendes i: billedkunst, dansk, kristendomskundskab
Anslået tidsforbrug: 2-3 lektioner

Denne refleksion handler om animationsfilmen Rejsen til Fjerkongens rige (2014). Filmen handler bl.a. om døden, men rummer også eksistentielle temaer som meningen med livet, sorg, barn og forældre, mod og svære følelser.

 

Materialer:

 • Filmen Rejsen til Fjerkongens rige. Tilgængelig på Filmcentralen og på Filmstriben
 • Elevarket ”Æstetiske refleksioner: Film: Rejsen til Fjerkongens rige” med refleksionsspørgsmål (enten printet til alle elever eller elektronisk). Elevarket findes nederst på siden.

 

Forudsætninger, form og indhold

Arbejdsformen Æstetiske refleksioner lægger op til elevernes selvstændige arbejde. Med udgangspunkt i et æstetisk værk (litterært, musikalsk eller andet) reflekterer eleven (alene eller sammen med andre) over oplevelsen af værket, dets udtryk og dets indhold. Indholdet kan i princippet være hvad som helst, men kunne fx berøre temaer som døden, virkelighedsopfattelser eller identitet. Underviseren kan vælge at supplere refleksionerne med en opsamlende præsentation eller aktivitet.

De æstetiske refleksioner egner sig særligt til elevens selvstændige refleksion og fordybelse. Aktiviteten kan evt. foregå andre steder end på skolen, fx på et folkebibliotek, i byrummet eller på et museum, og kan fungere som en individuel eller fælles aktivitet to-og-to eller i små grupper. Alle eleverne behøver ikke nødvendigvis arbejde med samme aktivitet samtidig.

Sværhedsgrad: mellem

Egnet til antal personer: en elev eller flere (individuelt eller i små grupper)

Se mere i de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden

Læs mere i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Tilrettelæggelse

 • Vær opmærksom på, om der kan være forhold der gør, at eleverne ikke bør arbejde med temaet døden (fx dødsfald i nærmeste familie eller lignende)
 • Læs refleksionsspørgsmålene i elevark til ”Æstetiske refleksioner: Film: Rejsen til Fjerkongens rige
 • Gør elevarket (refleksionsspørgsmål) og filmen ”Rejsen til Fjerkongens rige” tilgængelig for eleverne (meget gerne på storskærm, men ellers på computer)
 • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til præsentation og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Giv eleverne 75 uforstyrrede minutter til at se filmen. Udlevér derefter elevarket ”Æstetiske refleksioner: Film: Rejsen til fjerkongens rige” til eleverne, og lad dem arbejde (sammen eller individuelt efter aftale) med refleksionsspørgsmålene.

Eleverne behøver ikke at besvare alle refleksionsspørgsmålene lige grundigt – de kan fokusere på de spørgsmål, som giver mest mening for dem. Det vigtigste er, at de får mulighed for selvstændig fordybelse.

Hvis I ønsker det, kan I samle op på forskellige måder, når eleverne har arbejdet med refleksionsspørgsmålene. I kan fx gennemgå nogle af de spørgsmål, som eleverne fandt mest interessante – hvad har de svaret? Hvorfor har de svaret som de har? Og har nogle svaret det samme? Eller eleverne kan få lejlighed til at præsentere værket/deres egen plakat og deres overvejelser for resten af gruppen (som måske har arbejdet med noget andet). Aftal med eleverne fra begyndelsen, hvilken opsamling der skal være.

 

Evaluering

Det anbefales, at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen, version: marts 2020

 

Relaterede aktiviteter:

 

Referencer


Spørgsmål til din oplevelse af filmen

 • Hvad lægger du især mærke til ved filmen?
 • Er der noget, der undrer/overrasker/provokerer/irriterer dig ved historien? Hvad/Hvorfor (ikke)?
 • Får du et indtryk af, hvad filmen prøver at fortælle? Er det en eller flere ting? Hvad?
 • Kunne filmen lige så godt være lavet som almindelig film med mennesker i stedet for som animation? Hvorfor (ikke)?
 • Kan du lide historien? Kunne du tænke sig at se mere af samme slags? Hvorfor (ikke)?
 • Lav en liste over de forskellige steder, som filmen foregår (så mange du kan huske) og tænk over, hvordan du oplever stemningen på hvert sted.

Refleksionsspørgsmål til filmen

 • Føler Johan og faren på samme måde ift. at Johans mor er død? Hvorfor (ikke)?
 • Er Johan modig eller dum? Hvorfor (ikke)?
 • Ville du selv være rejst til Fjerkongens rige? Hvorfor (ikke)?
 • Find forskellige eksempler på plakater for filmen på nettet. Hvilken plakat giver dig mest lyst til at se filmen?
 • Hvilken af plakaterne passer bedst til filmen? Hvorfor?
 • Led evt. efter flere plakater på nettet. Hvorfor er der forskellige plakater at finde?

 

Kreativ opgave

Vælg en af disse to muligheder:

1. Forbered en præsentation af filmen og hvad du tænker om den

Brug refleksionsspørgsmålene som inspiration til at tænke over, hvordan du ville præsentere historien for andre, fx en af dine venner eller din bedstemor. Du behøver ikke inddrage alle spørgsmålene, og du kan selv finde andre ting, du vil lægge vægt på.

Hvordan tænker du, at det ville være bedst præsentere filmen og historien for folk, så de forstår, hvordan den er? Ville du fx lave din egen plakat for filmen? Eller en PowerPoint-præsentation? Ville du fortælle? Lave et rollespil? Tegne? Andet? Kan du forklare filmen uden at afsløre handlingen?

2. Lav din egen plakat til filmen

Lav din egen filmplakat. Du kan gøre det gennem tegning/maleri/collage eller andre billedformer.

Brug refleksionsspørgsmålene som inspiration til at tænke over, hvordan din egen version skal se ud. Du behøver ikke inddrage alle spørgsmålene, og du kan selv finde andre ting, du vil lægge vægt på.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.