Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i dansk som andetsprog C-A - september 2021

FIP, faglige mindstekrav og efteruddannelse, skriftlige censorer, materialer på EMU’en, pædagogikum og oversigt over eksamensopgaver.

FIP

Vi afholder igen i år FIP for dsa C-A. Det foregår d. 13.10. kl. 10-16 på Mulernes Legatskole i Odense. Program og tilmelding her.

Der veksles mellem inspirationsoplæg og erfarings- og idéudveksling. Det helt afgørende formål er at få opbygget en stærk, fælles faglig standard samt at få dannet netværk på tværs af de skoler, der udbyder dansk som andetsprog.

Pædagogikum og fagdidaktik

Fra og med i år har dsa været oprettet som et todages fagdidaktisk modul. Desværre måtte det velforberedte og med spænding imødesete premiere-kursus aflyses pga. for få tilmeldte. Vi satser meget stærkt på at kunne afvikle det i september 2022 og minder høfligst de pædagogikumansvarlige på skolerne om at tilmelde kandidater senest 1. juni 2022.  

Jeg skal minde om, at skolerne har indtil sommeren 2023 til at få opkvalificeret nuværende undervisere i dansk som andetsprog, dvs. sikre, at de lever op til de faglige mindstekrav jf. nedenfor. Skolerne anbefales at indskrive kandidaterne til det fagdidaktiske modul umiddelbart efter endt opkvalificering.

Det fagdidaktiske modul i dsa C-A tager i både omfang og indhold hensyn til, at langt de fleste kandidater vil være erfarne undervisere og allerede har gennemført fagdidaktisk modul i et eller flere fag. 

Faglige mindstekrav og efteruddannelse

Der er som til alle andre fag i gymnasiet udarbejdet faglige mindstekrav, som kræves opfyldt, hvis man som lærer skal undervise i faget.

Hvis man har taget en DAV-uddannelse i kombination med en kandidat i dansk, som giver faglig kompetence, lever man op til de faglige mindstekrav og har faglig kompetence til at undervise i dsa C-A. Hvis man er i gang med at tage DAV-uddannelsen, kan man blot fortsætte sit forløb. Også her tilegner man sig kompetence til at undervise på dsa C-A.

STUK anbefaler hf-undervisere, der mangler faglig kompetence og endnu ikke er påbegyndt en efteruddannelse, at indskrive sig på masteruddannelsen. Dermed kan vi gøre det nemmere for universitetet at målrette uddannelsen til undervisere på dsa C-A-niveau.

Masteruddannelsen i dansk som andetsprog udbydes pt. af

DPU

KU

Der vil være tale om en overgangsordning på tre år indtil sommeren 2023, hvor skolerne har mulighed for at opkvalificere underviserne i dansk som andetsprog, da der er tale om et nyt fag i fagrækken.

Underviserne i dsa har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og forudsætninger. Det betyder, at det vil være forskelligt fra underviser til underviser, hvor mange uddannelsesmoduler, det er nødvendigt at tage for at få faglig kompetence. Her er en vejledende oversigt over de mest udbredte profiler. Der henviser til modulbeskrivelserne i studieordningerne på DPU og KU (links ovenfor). Oversigten er udarbejdet i samarbejde mellem STUK og studienævnet på KU. Bemærk, at den på enkelte punkter er blevet justeret i forhold til den vejledende oversigt fra det seneste nyhedsbrev

Kandidatprofil 1: Dansk, andet fag end 2. fremmedsprog og ingen relevante overbygningsfag. 
Anbefaling: Skal som minimum tage modul 1-3 svarende til 45 ECTS.

Kandidatprofil 2: Dansk, andet fag end 2. fremmedsprog og evt. andetsprogsdidaktisk overbygningsemne.
Anbefaling: Skal som minimum tage to moduler svarende til 30 ECTS. Mulighed for undtagelse af ét af de tre moduler 1-3 på masteruddannelsen, hvis det læste overbygningsemne opfylder de faglige mindstekrav og ækvivalerer et af de udbudte moduler på Masteruddannelsen. STUK foretager en faglig vurdering af den enkelte sag og vender den i tvivlstilfælde med Studienævnet. 

Kandidatprofil 3: Dansk og 2. fremmedsprog.
Anbefaling: Mulighed for godskrivning for modul 2. Skal som minimum tage Modul 1 og 3.

Kandidatprofil 4: Dansk og evt. andet fag samt DAV erhvervet på SDU, KU eller DPU og svarende til 60 ECTS.
Anbefaling: Giver faglig kompetence

Kandidatprofil 5: Dansk og evt. andet fag samt relevante fag i sprogcenter-, sprogskole- og seminarieregi. 
Anbefaling: STUK foretager, evt. i samarbejde med KU, en faglig vurdering af den enkelte sag.

Kandidatprofil 6: Dansk og evt. andet fag samt speciale med andetsprogsdidaktisk hovedfokus.
Anbefaling: STUK foretager, evt. i samarbejde med KU, en faglig vurdering af den enkelte sag.

Vedr. dsa som BA- og KA-tilvalg:

Relevante BA- og KA-tilvalg kan godskrives, men der stilles krav om, at mindst 15 ECTS skal være taget på KA-niveau.
Begrundelsen herfor er at den femårige videregående uddannelse i dag er sat sammen af 60 % på BA-niveau og 40 % på KA-niveau, og på den baggrund kan det se ud som om at der stilles strengere krav til de studerende der skal opkvalificeres inden for dsa, idet det kræves at mindst 67 % (30 ECTS) er taget på KA-niveau. Med det krav kan vi ende i en situation hvor en studerende opfylder alle faglige mindstekrav, men at 30 ECTS må afvises fordi kurserne er taget på BA-niveau.

Der bør altid søges vejledning i det konkrete tilfælde. Man kan søge vejledning hos STUK ved at sende relevante eksamenspapirer samt en kort beskrivelse til Hanne.Woller@stukuvm.dk

Skriftlige censorer til dsa og gif

Vi har brug for flere skriftlige censorer med dsa-baggrund. At være censor er en meget effektiv måde at få erfaring med skriftlighed på dsa B og A-niveau på, og det kan være inspirerende både at få indblik i besvarelser fra andre skoler og at mødes med fagkollegaer fra andre dele af landet.

Hvis du ønsker at blive en del af censorkorpset, skal du få den eksamensansvarlige på din skole til at indstille dig hos PET (Prøver, Evaluering og Tests (ikke at forveksle med…))

Materialer på EMU’en

Dsa fik sidste år sin egen side på EMU’en her.
Ud over læreplaner og vejledninger, kan I her finde en række artikler, der kan give tips og inspiration til undervisningen og arbejdet med dansk som andetsprog i det hele taget.

På emu ligger der artikler om læsning og ordforråd, portfolio samt undervisning i skriftlig fremstilling.

Der ligger også en samling artikler med sprogdidaktiske refleksioner, gode råd og konkrete forslag til, hvordan man kan planlægge sin undervisning i dansk som andetsprog.

I kan desuden glæde jer til Råd og vink til dansk som andetsprog – det første af sin art. Det er på trapperne og vil komme til at ligge her.

Behov for supplerende materialer?

Hvis I oplever konkrete behov for materialer til undervisningen, er I mere end velkomne til at skrive til mig. Det kan også være, at du selv har en idé til en artikel, du vil skrive, eller kender en underviser eller ressourceperson, der ville være den helt rette til at bidrage med noget, der kan styrke undervisningen og fagligheden i vores nye fag.

Der er øremærket midler til udvikling af materialer til dsa C-A, så bidrag udløser et honorar. Jeg skal senest ved årsskiftet kunne sende en oversigt til EMU-redaktionen, så send mig evt. forslag henover efteråret – og gerne inden alt for længe. 

Samlet oversigt over skriftlige eksamensopgaver

Alle opgavesæt, der har været anvendt til eksamen, er tilgængelige på prøvebanken.dk.

For overblikkets skyld har vi samlet alle opgaver stillet til dansk på stx, hf, dsa og gif her.

De er fordelt på temaer og genrer (analyserende artikler, debatterende artikler og stx-genren reflekterende artikler), så de er lige til at plukke til undervisningsforløb og til afleveringer. Teksterne er nemme at finde under de enkelte opgavesæt i Prøvebanken. Der er masser af gode tekster og filmklip at hente, og arbejdet med at glosere og sætte teksterne lækkert op er klaret.

Opgaverne til dsa B og A er i skrivende stund ikke blevet skrevet ind, men de kommer meget snart.

 

  

Mvh.

Nicolai Rekve Eriksen, fagkonsulent

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Frederiksholms Kanal 26

1220 København K

Tlf. nr.: 33 92 50 00

 

Direkte tlf.: +45 51 70 95 78

E-mail: Nicolai.Rekve.Eriksen@stukuvm.dk

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.