Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i Dansk som andetsprog - september 2022

Om efteruddannelse – dav-/mastermoduler i dansk som andetsprog, FIP 2022, Fagdidaktisk modul, Skriftlige censorer, Dsa-fagets EMU-side – en skattekiste af inspiration, 

 

Efteruddannelse – dav-/mastermoduler i dansk som andetsprog

Enkelte dsa-undervisere har desværre oplevet at få deres tilmeldinger til universiteternes kursusmoduler afvist pga. manglende pladser. Jeg vil råde jer til at søge optagelse hurtigst muligt, når der åbnes for tilmeldingen til forårets kurser. På Åbent Universitet på KU åbnes der for tilmelding den 3.10. 2022. Hvis de meget hurtigt kan se, at der er mange ansøgere, har de lovet at forsøge at træffe en hurtig beslutning om en evt. dublering af hold – uden at de dog kan garantere noget. Under alle omstændigheder er det klogt at søge hurtigt, da der optages efter først til mølle-princippet.
KU har sat ansøgningsfristen til DAV- og masterkurserne meget sent (1. august for efterårskurser og 15. december for forårskurser), og det kan måske få nogen til at vente med at søge, men det er altså ikke en strategi, man bør følge, hvis man vil forbedre sine chancer for at få en plads. Pt. er planen, at der åbnes for tilmelding til kurser udbudt i efteråret 2023 den første hverdag i maj 2023.
Fristerne fremgår her.

FIP 2022

Den 12.10. kl. 10-16 afholdes der FIP-kursus i dsa. Det foregår på Odense Katedralskole et stenkast fra Odense Banegård. Foruden en række spændende og som altid relevante oplæg indeholder programmet et punkt, hvor vi drøfter autentiske eksamensbesvarelser – både på A- og B-niveau.
FIP er en rigtig god måde at få inspiration og idéer til undervisningen på og ikke mindst en fin mulighed for at vende hverdagens udfordringer med engagerede og dygtige dsa-undervisere fra hele landet. Så tøv ikke med at melde jer til. I tilmelder jer ved at følge dette link. Her finder I også det fulde program til kurset.  

Fagdidaktisk modul

Der afholdes fagdidaktisk modul i dsa d. 31/10-1/11 2022. I forbindelse med pædagogikumforløbet afvikles der d. 27/1-23 den ’Fjerde fagdidaktiske dag’ (fagdidaktisk projekt). Det er virtuelt, og årets deltagere vil få oplysninger om dagen på modulet i oktober/november.
Forudsætningen for at kunne deltage i det fagdidaktiske modul er, at man har fuld faglig kompetence. Det betyder, at I skal have færdiggjort jeres efteruddannelse og altså ikke kan deltage, hvis I fortsat er i gang med at tage et eller flere dsa-moduler på universitetet. Jeg har i en tidligere udmelding udtrykt mig uklart om netop dette og skal mange gange beklage de gener, min manglende præcision måtte have afstedkommet.

Det er i skrivende stund planen, at vi igen i 2023 afvikler det fagdidaktiske modul i dansk som andetsprog.

Skriftlige censorer

Flere dsa-undervisere har udtrykt ønske om at blive skriftlige censorer. Det er jeg – og STUK – meget glade for. Man bliver en del af censorkorpset ved at meddele den eksamensansvarlige på sin skole om, at man ønsker at blive beskikket. Så kommer man ind i systemet, og vi sørger for at klare resten.

Dsa-fagets EMU-side – en skattekiste af inspiration

Der bliver i disse år udviklet og udgivet en masse spændende undervisningsforløb og artikler om undervisning i dsa C-A. De er samlet på disse undersider på dsa-fagets EMU-side: https://emu.dk/hf/dansk-som-andetsprog/metoder?b=t430-t4431,
https://emu.dk/hf/dansk-som-andetsprog/andetsprogsdidaktik?b=t430-t4431, https://emu.dk/hf/dansk-som-andetsprog/skriftlighed?b=t430-t4431 .

Der er virkelig mange inspirerende idéer at finde her, og de kan ikke anbefales nok. Heldigvis tyder alt på, at mange af jer allerede benytter jer af denne mulighed. På den seneste EMU-trafikmåling lå dsa, hf-e, helt i top. Ikke dårligt for et af de mindste fag i den gymnasiale fagrække.

I samme åndedrag vil jeg endnu engang anbefale jer at læse og bruge Råd og vink for skriftlig dansk på dsa C-A, som er et helt uvurderligt og uomgængeligt redskab til undervisningen.

Hvis I selv har idéer til forløbsbeskrivelser, artikler el.lign. eller blot savner hjælp eller inspiration til arbejdet med nogle af fagets mange facetter, er I meget velkomne til at skrive eller ringe til mig.

Opgavebanken – en skattekiste af opgaver, emner og tekster

Her er endnu en anbefaling til en side, der både kan give inspiration til undervisningen og spare os for en masse tid. Siden 2019 er der blevet opbygget en oversigt over samtlige eksamensopgaver på dsa B, dsa A, gif, hf og stx. De er ordnet efter genre og tema/emne, og man kan uden problemer klikke sig frem til både opgaveformuleringer og tekster. Teksterne er sat pænt op med manchetter og ordforklaringer, så de er altså lige klar til at plukke, enten til opgaver, undervisning eller eksamen. Oversigten kan findes her.

Jeg håber, jeg får mulighed for at møde mange af jer i det kommende skoleår! Tøv ikke med at skrive eller ringe, hvis I har spørgsmål eller andet på hjerte.

Mange hilsner

Nicolai Rekve Eriksen
Fagkonsulent

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.