Artikel

Genrerne til den skriftlige prøve

Til den skriftlige prøve kan kursisterne vælge mellem en analyserende og en debatterende artikel.

Om artiklen

En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser. Den modtager, kursisten skal have i tankerne, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur og er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Modtageren forventes at kende danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor, og de behøver derfor ikke blive defineret.

En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og den anlagte vinkel. Artiklen skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift og kan eventuelt rumme underoverskrifter. 

I artiklen skal kursisten bruge viden og tekster. Teksterne forventes ukendte for modtageren og skal præsenteres. Der skal henvises til det materiale, der bliver inddraget i artiklen. Der er ikke nogen fast regel for, hvordan der henvises, det vigtigste er, at der er konsekvens gennem hele artiklen og henvises på den samme måde. 

 

Om den debatterende artikel 

I en debatterende artikel skal kursisten argumentere for sine holdninger til et emne og forsøge at overbevise sin læser.

Som led i din debatterende artikel skal kursisten:

  • præsentere sin artikels overordnede emne
  • præsentere læserne for hovedsynspunktet i en tekst, som de ikke kender
  • tage stilling til tekstens hovedsynspunkt og dens argumentation
  • diskutere og debattere forskellige holdninger til emnet

 

Diskussion:

Formålet med diskussionen er at gøre læseren klogere på opgavens problemstilling ved at undersøge forskellige synspunkter på emnet. I en diskussion skal kursisten vise synspunkter for og imod (pro et contra). Det kan både være de synspunkter, som står i tekstmaterialet, det kan være kursistens egne synspunkter, eller det kan være mere generelle synspunkter, som formuleres ud fra kursistens viden om emnet.

Debat:

Formålet med en debat er at overbevise modtageren. Diskussion og debat hænger ofte tæt sammen, fordi diskussionen er med til at vise forskellige synspunkter på emnet. Når man debatterer, gælder det om at fremføre de stærkeste argumenter og anvende en solid og saglig argumentation for at overbevise læseren. I en debat vil der ofte blive anvendt forskellige argumentationsformer og sproglige virkemidler, som er med til at understøtte argumentationen og overbevise modtageren.

 

Om den analyserende artikel

I en analyserende artikel skal kursisten analysere og fortolke en tekst. Som led i den analyserende artikel skal kursisten:

  • præsentere sin artikels overordnede emne
  • indføre læserne i en tekst, som de ikke kender
  • analysere væsentlige aspekter af teksten med brug af nærlæsning, velvalgte citater og relevante fagbegreber
  • knytte analysen til en fortolkning af teksten, hvor både enkeltdele i teksten og tekstens samlede udsagn forklares
  • perspektivere teksten til sin artikels overordnede emne
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.