Nyhed

Nyt fra fagkonsulenterne i KS

Nyhedsbrev fra fagkonsulenterne vil udkomme tre gange årligt.

 

Nyhedsbrevene har følgende fokuspunkter:

  • August: Opdatering af vejledninger til læreplanen
  • November: Vintereksamen i KS
  • Marts/april: Opsamling efter KS-FIP

Kære kollegaer rundt i landet,

Hermed lancerer vi et nyt tiltag med et nyhedsbrev rettet mod KS-faget.

Vi håber, at vores nyhedsbreve vil kunne hjælpe til at holde jer opdaterede om, hvad der sker i faget set fra vores stole.

 

Opdatering af vejledningen

Hvert år i juni reviderer og opdaterer fagkonsulenterne vejledningerne til fagenes læreplaner, og vi vil bruge anledningen til at gøre opmærksom på de seneste revideringer og minde om, at det er vigtigt, at man holder sig orienteret i den seneste udgave af vejledningen, så vi kan sikre en ensartet, national standart for både undervisning og eksamener i faget, og at man som faglærer helt opdateret på kravene til faget. Der vil altid være anført i vejledningens indledning, hvor der er lavet revideringer. I den seneste udgave af vejledninger er der blevet lavet følgende revideringer:

  • Præcisering af, hvordan man håndterer situationer, hvor eleven/ kursisten ikke har afleveret det skriftlige produkt forud for den interne fællesfaglige prøve, eller hvor produktet ikke lever op til de i læreplanen anførte krav (afsnit 4.2.1)
  • Uddybning af reglerne vedr. elevers / kursisters selvvalgte materiale til brug ved den fællesfaglige interne prøve (afsnit 4.2.1)
  • Uddybning af reglerne vedr. undervisningsbeskrivelser samt henvisning til ny vejledning på området (afsnit 4.2.1)
  • Præcisering af rammerne for brug af ens bilag i forskellige opgaver ved de eksterne enkeltfaglige prøver (historie: afsnit 4.2.3, religion: afsnit 4.2.7 og samfundsfag: afsnit 4.2.11)

En af revideringerne handler om undervisningsbeskrivelser, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet lavede nye retningslinjer for i efteråret 2022. Det er vigtigt, at undervisningsbeskrivelserne er så retvisende og nemt tilgængelige for både censorer og elever, så vi dermed er med til at kvalitetssikre både eksamen og bedømmelsen af denne samt sikre elevernes retssikkerhed i eksamenssituationen.

Læs vejledningen igennem inden, du skal i gang med at lave dette års eksamensspørgsmål, så du sikrer, at din vejledning af elevernes opgaver og dine eksamensspørgsmål, lever op til den seneste vejledning. Du finder den seneste udgave af vejledningen her. Vær opmærksom på, at hvis du googler  Vejledning Kultur- og samfundsfagsgruppen”, kommer du ikke nødvendigvis ind på den nyeste. Gå altid ind på hjemmesiden, som linket henviser til.

 

FIP i KS

Dette skoleårs FIP i KS afholdes d. 21. marts 2024 på Fredericia Gymnasium, og vi håber at se mange KS-lærere fra hele landet. Det overordnede emne på FIP-kurserne i 2023/2024 er Digital og teknologisk dannelse. Emnet bliver diskuteret i nogle af oplæggene, og ellers byder dagen på forskellige workshops og oplæg om KS-relaterede emner, og så er kurset altid en god mulighed for at mødes og idéudveksle med andre KS-lærere fra hele landet. Programmet er stadig under udvikling, men vi opdaterer det løbende, Du vil kunne se det foreløbige program og tilmelde dig og dine kollegaer her.

Vi ved, at mange af jer er travlt beskæftigede med at få afsluttet årets KS-forløb inden eksamensperioden går i gang, og med at få lavet gode eksamensspørgsmål. Efter årets eksamen vil vi lave en undersøgelse af eksamen i KS, så vi kan indsamle mere viden om, hvordan det går med afviklingen af både interne og eksterne prøve i faget. Vi håber, at så mange som muligt vil deltage i vores undersøgelse, som vi sender ud i foråret og kommer til at sige mere om på FIP og i kommende nyhedsbreve.

Vær opmærksom på, at du kan abonnere på EMUens nyhedsbrev, så du bliver opdateret med, hvornår der er kommer nyhedsbreve og nyheder generelt om dine fag og del gerne opfordringen med dine kollegaer. Du kan melde dig til nederst på siderne på EMU.

 

Gode efterårshilsner og god eksamensperiode

Ditte Nørtoft Nielsen (samfundsfag)

Karen Steller Bjerregaard (historie)

Thomas Ørneborg Thomsen (religion)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.