Nyhed

Nyt fra fagkonsulenterne i Kultur- samfundsfaggruppen november 2023

Om opdatering af vejledning og FIP i KS

Kære kollegaer rundt i landet

Hermed lancerer vi et nyt tiltag med et nyhedsbrev rettet mod KS-faggruppen. Vi tre fagkonsulenter har bestemt, at nyhedsbrevet efter planen skal udkomme på EMUen tre gange årligt med følgende overordnede fokuspunkter:

  • August: Opdatering af vejledninger til læreplanen
  • November: Vintereksamen i KS
  • Marts/april: Opsamling efter KS-FIP

Vi håber, at vores nyhedsbreve vil kunne hjælpe til at holde jer opdaterede om, hvad der sker i faggruppen set fra vores stole.

Opdatering af vejledningen

Hvert år i juni justerer fagkonsulenterne vejledningerne til fagenes læreplaner, og vi vil bruge anledningen til at gøre opmærksom på de seneste justeringer og minde om, at det er vigtigt, at man holder sig orienteret i den seneste udgave af vejledningen, så vi kan sikre en ensartet, national standard for både undervisning og eksamener i faget. Som underviser kan man således holde sig opdateret på kravene til faget. Det vil altid være anført i vejledningens indledning, hvor der er lavet justeringer. I den seneste udgave af vejledninger er der blevet lavet følgende justeringer:

  • Præcisering af, hvordan man håndterer situationer, hvor eleven/ kursisten ikke har afleveret det skriftlige produkt forud for den interne fællesfaglige prøve, eller hvor produktet ikke lever op til de i læreplanen anførte krav (afsnit 4.2.1)
  • Uddybning af reglerne vedr. elevers / kursisters selvvalgte materiale til brug ved den fællesfaglige interne prøve (afsnit 4.2.1)
  • Uddybning af reglerne vedr. undervisningsbeskrivelser samt henvisning til ny vejledning på området (afsnit 4.2.1)
  • Præcisering af rammerne for brug af ens bilag i forskellige opgaver ved de eksterne enkeltfaglige prøver (historie: afsnit 4.2.3, religion: afsnit 4.2.7 og samfundsfag: afsnit 4.2.11)

En af justeringerne handler om undervisningsbeskrivelser, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet lavede nye retningslinjer for i efteråret 2022. Det er vigtigt, at undervisningsbeskrivelserne er så retvisende, klargørende og nemt tilgængelige for både censorer og elever, så vi dermed er med til at kvalitetssikre både eksamen og bedømmelsen af denne samt sikre elevernes retssikkerhed i eksamenssituationen.

Læs vejledningen igennem inden, du skal i gang med at lave dette års prøvesæt og eksamensspørgsmål, og kontakt gerne fagkonsulenterne, hvis der opstår tvivl om noget. Du finder den seneste udgave af vejledningen her. Vær opmærksom på, at hvis du laver en søgning på ”Vejledning Kultur- og samfundsfagsgruppen”, kommer du ikke nødvendigvis ind på den nyeste. Gå altid ind på hjemmesiden, som linket henviser til.

FIP i KS

Dette skoleårs FIP i KS afholdes d. 21. marts 2024 på Fredericia Gymnasium, og vi håber at se mange KS-lærere fra hele landet. Det overordnede emne på FIP-kurserne i 2023/2024 er Digital og teknologisk dannelse. Emnet bliver diskuteret i nogle af oplæggene, og ellers byder dagen på forskellige workshops og oplæg om KS-relaterede emner, og så er kurset altid en god mulighed for at mødes og idéudveksle med andre KS-lærere fra hele landet. Programmet er stadig under udvikling, men det foreløbige program findes på GL-e’s hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig FIP, klik her.

Vi ved, at mange af jer er travlt beskæftigede med at få afsluttet årets KS-forløb inden eksamensperioden går i gang, og med at få lavet gode prøvesæt og eksamensspørgsmål. Efter årets eksamen planlægger vi at gennemføre en censorevaluering, så vi kan indsamle mere viden om, hvordan det går med afviklingen af både den interne og den eksterne prøve i faget. Vi håber, at rigtig mange vil deltage i undersøgelsen, og vi Håber at kunne samle op på resultaterne på FIP-kurset til marts.

Vær opmærksom på, at du kan abonnere på EMU’ens nyhedsbrev, så du bliver opdateret med, hvornår der er kommer nyhedsbreve og nyheder generelt om dine fag og del gerne opfordringen med dine kollegaer. Du kan melde dig til nederst på siderne på EMU.

 

Gode efterårshilsner og god eksamensperiode – måske ses vi til decembermødet i Hasseris!

Ditte Nørtoft Nielsen (samfundsfag)

Karen Steller Bjerregaard (historie)

Thomas Ørneborg Thomsen (religion)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.