Forløb

Udvælgelse af repræsentativ stikprøve

Forløbet er et samspil mellem fagene afsætning og matematik. Forløbet kan afvikles allerede i 1.g. og data herfra kan efterfølgende anvendes løbende når der er behov herfor. Eleverne arbejder procesorienteret igennem forløbet. De kompetencer der særligt er i spil er argumentation, databehandling i IT-værktøj, nysgerrighed og kreativitet, præsentation og ikke mindst metode.

Begreberne stikprøve, population, repræsentativitet, målgruppe, validitet er i fokus.

Eleverne skal introduceres til forskellige metoder hvorpå man kan udtage stikprøver (f.eks. tilfældig udvælgelse og stratificeret udvælgelse).

Eleverne skal med udgangspunkt i datasættet ”kundedata” selv konstruere stikprøver. Dette kan gøres ud fra de forskellige metoder der er gennemgået/læst herom.

Tidsforbrug: 2-8 lektioner (afhængigt af hvor meget man vælger at gøre ud af det)

 

Kreditering: Anne Pradsgaard Nielsen, underviser, hhx

Siden er opdateret 26. april 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.