Medborgerskab

Dette område har til formål, at motivere elever til at engagere sig i samfundsrelaterede problemstillinger og udvikle en forståelse af dem selv som medborgere.

Medborgerskab handler ikke kun om rettigheder og pligter, men også om aktiv deltagelse i samfundet. Det indebærer elevernes evne til selvbestemmelse, evne til medbestemmelse og evne til at være solidarisk med dem, der er en del af samme fællesskaber som dem selv, og dem som ikke er.

Du finder inspirationsmateriale til, hvordan du kan give dine elever erfaringer med at udøve aktivt medborgerskab og gøre deres stemme gældende på anden vis end via valgdeltagelse alene.

Siden er opdateret 20. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.