Kompetenceudvikling

FIP i kulturforståelse - marts 2023

Find program og materialer fra årets FIP i kulturforståelse her.

Overgange i et interkulturelt og didaktisk perspektiv, relationen mellem Grønland og Danmark og SOP var nogle af de emner, som bl.a. var på programmet ved årets FIP.

Hent det fulde program og læs mere her.

Oplæg
Oplæg 1: Fagkonsulentens oplæg

Materiale om SOP samt karakterudvikling og information om fagkombinationer i faget, når det indgår i SOP.

  • Årets tema om overgange kommenteres
  • Status for faget kulturforståelse, inkl. nyt om eksamen og national standard
  • Opmærksomhedspunkter i 2017-læreplanerne

 

Oplæg 2: Overgange – i et interkulturelt didaktisk perspektiv

Peter Hobel, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU

I foredraget fremlægges og diskuteres konkrete eksempler på elevers overgangshistorier fra forskningsprojekter. Både overgange til og overgange fra de gymnasiale uddannelser. Der inddrages sociokulturel teori, der gør det muligt at forstå problemer i forbindelse med overgangene og agere i forhold til dem, og der fremlægges ansatser til en overgangsdidaktik.

Desuden anlægges et interkulturelt didaktisk perspektiv og i det perspektiv diskutere identitetsdannelse og betydningen af transkulturel forståelse og interkulturel kommunikativ kompetence i forbindelse med overgange – med inddragelse af eksempler fra forksning.

 

Oplæg 3: Tæt på relationen mellem Grønland og Danmark

Malu Rosing, opvokset i Nuuk, bachelor i Journalistik og Kultur- og Sprogmødestudier, stud. cand. i tværkulturelle studier og Emilie Refsgaard, cand. scient. pol projektkonsulent ved Menneskerettighedsalliancen/Institut for Menneskerettigheder

Hvorfor uddannes grønlændere i danske bynavne og ikke omvendt? Hvilke rettighedskampe engagerer unge grønlændere sig i? Hvad ved danskerne om diskrimination af grønlændere i Danmark? Hvordan kan man arbejde med dekolonisering i undervisningen? Det er nogle af de spørgsmål, som bliver rejst i et oplæg, der stiller skarpt på, hvordan man med personlige videofortællinger og kunst kan arbejde med relationen mellem Grønland og Danmark i kulturfag.

 

Find powerpoints fra dagens fire oplæg her (Google Drive)

 


Årets FIP blev afholdt den 25/01 2023 i København

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.