Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - februar 2020

Nyhedsbrev informerer bl.a. om nye læreplaner for spansk fortsættersprog A og B, vejledninger til læreplaner for spansk fortsættersprog A og B, skriftlige- og mundtlige prøver eksamenstermin maj/juni 2020, FIP.  

Stx_Hf_spansk_nyhedsbrev

 

Spansk som fortsættersprog og vejledninger

Som tidligere udmeldt er de nye læreplaner til spansk fortsættersprog A og B i proces, og de bliver lagt på UVM’s hjemmeside i løbet af foråret. Vejledninger til de nye læreplaner bliver udarbejdet og lagt på UVM’s hjemmeside efterfølgende. I den forbindelse vil jeg endnu engang takke for de konstruktive input og kommentarer, I kom med til læreplansudkastene til årsmødet i november sidste år.

Spansk fortsættersprog B ligger niveau- og indholdsmæssigt på linje med spansk begyndersprog A. Spansk fortsættersprog B afsluttes dog udelukkende med en mundtlig prøve og adskiller sig således fra begyndersprog A, der som bekendt både afsluttes med en mundtlig og en skriftlig prøve. Det skriftlige arbejde indgår dog i undervisningen i spansk fortsættersprog B både som selvstændig disciplin og som støttedisciplin til den mundtlige dimension.

Fortsættersprog B afsluttes efter 2.g og giver basis til at vælge spansk fortsættersprog A i 3.g. Elever kan optages på spansk fortsættersprog B i 1.g, når de enten har gennemført spansk i grundskolen som forsøgsvalgfag eller på anden måde har de rette forudsætninger. Det er den enkelte skole, der vurderer elevernes niveau.

Kurser om vurdering og evaluering af elevernes opgavebesvarelser: I januar blev der afholdt to kurser i Fransklærerforeningens regi i henholdsvis Århus og København med fokus på evaluering og vurdering af de nye skriftlige prøver, og hvorledes vi som lærere bedst kan forberede eleverne samt evaluere og vurdere deres besvarelser. Der deltog spansk-, fransk- og italiensklærere fra hf, hhx og stx.

 

Skriftlige prøver eksamenstermin maj/juni 2020

Til eksamenstermin 2020 findes udelukkende én skriftlig prøve til spansk begyndersprog A på henholdsvis hhx og stx: Den todelte prøve med delprøve 1 og delprøve 2.

Prøven for elever, der er i begyndt i 1.g fra og med august 2017, dvs. alle nuværende 3.g-elever, følger som bekendt den nye læreplan fra 2017. Prøven hedder ny-Spansk begyndersprog A (ny = ny læreplan 2017). De elever, der måtte følge læreplan 2013 (fx teamdanmark- elever) følger prøven gl-SpanskA, digital (gl=gammel læreplan 2013).

Prøvernes indhold er ens: Delprøve 1 afvikles på papir. Når eksaminanden har afleveret sin opgavebesvarelse til en tilsynsførende efter højst én time, må han eller hun tilgå delprøve 2 via www.netprøver.dk og benytte de hertil tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består som noget nyt af to dele: Teksthæfte (tekst A) og Opgavehæfte. Opgavehæftet med elevens opgavebesvarelse afleveres efter højst én time, mens teksthæftet med tekst A som noget nyt må bevares under hele prøven. Delprøve 1 (inklusive tekst A) kan som tidligere stadig tilgås via www.netprøver.dk under bevarelse af delprøve 2. Eksamenskontoret i UVM sender info herom til alle skoler.

 

FIP

Som tidligere skrevet afholdes der FIP i foråret 2020.

HHX: København, Sukkertoppen i Valby den 24.3.20 og Århus Gymnasium, Dollerupvej den 17.4.20.

STX: København, Gl. Hellerup Gymnasium den 17.3.20  og Århus, Marselisborg Gymnasium den 16.4.20.

Tilmelding foregår som tidligere år via GL.

Der bliver fortsat fokus på implementering af de nye læreplaner (2017), og som udmeldt på FIP 2019 bliver hovedemnerne: 1. Ny mundtlig prøve: Selve prøven, eksamenstekster, billeder og interkulturel kommunikativ kompetence, samt hvorledes man kan arbejde med dette i undervisningen. 2. Innovation og studie- karrierekompetence i forhold til spanskfaget. Endeligt program kan ses på EMU og via GL inden kurserne.

 

Kreditering

Nyhedsbrevet er udarbejdet af fagkonsulent Tine Brandt

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.