Kompetenceudvikling

Notat om den mundtlige eksamen

Dette notat anskueliggør, forslag til omfang, kompleksitet, indhold og egentlig proces i forhold til den mundtlige prøveform i virksomhedsøkonomi på henholdsvis A- og B-niveau.

 

Indledningsvis følger lovtekst og vejledning til den mundtlige prøveform. Herefter følger 2 vejledende forslag til eksamensopgaver på A-niveau og to forslag til B-niveau. Til orientering blev der udarbejdet et notat til den mundtlige eksamen på B-niveau sommeren 2019. Dette notat erstatter altså tidligere notat

Siden er opdateret 04. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.