Redskab

PBL i virksomhedsøkonomi

Problembaseret tilrettelæggelse af undervisningen. Det fremgår af læreplanen i virksomhedsøkonomi, at der inden for hvert af fagets kernestofområder skal gennemføres et antal PBL forløb, hvor eleverne mere selvstændigt arbejder ud fra en virkelighedsnær kontekst med identifikation af problemer, opstilling af arbejdsspørgsmål, besvarelse af spørgsmål, præsentation af løsninger og refleksioner over eget arbejde. Denne supplerende vejledning uddyber tilrettelæggelsesformen PBL og giver eksempel på, hvordan PBL kan praktiseres i faget.

Siden er opdateret 12. november 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.