Forløb

Et brag af en fest

Forløb til Kemi C og/eller B. Grupperne er firmaer, der lever af at sælge festartikler.

Materialet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

Firmaerne skal lave de bedst mulige stjernekastere og bordbomber. Men firmaerne ved ikke ret meget om kemi i forvejen, så de er nødt til at finde ud af hvad det der med redoxreaktioner, mængdeberegninger samt risiko og sikkerhed er for noget. Omfang:  10 moduler à 90 min.

 

Formål 

Forløbet dækker følgende kernestof:

  • Uorganisk kemi (metaller)
  • Redoxreaktioner
  • Mængdeberegninger
  • Risiko og sikkerhed

      

 

Introduktion og baggrund

Kernestoffet sættes ind i en narrativ ramme og tematiseres. Forløbet er lagt an på gruppearbejde som den dominerende arbejdsform.

Følgende skriftlige produkter udarbejdes i forløbet:

  • Storyboard/tegneserie om stjernekasterfremstilling
  • Vejledning til stjernekasterfremstilling
  • Bordbombe: Kort beskrivelse af fremstillingen og af relevante overvejelser om risiko og sikkerhed
  • Rapsang (screencast eller podcast)

  

Gennemførsel

1. og 2. modul

Den narrative ramme præsenteres, og grupperne giver deres “firmaer” navne.

Demoforsøg: Diskolys og stroboskoplys: Reduktion af mangan + magnesium og tøris

Baggrund for forsøget vendes med eleverne i det omfang, der er passende.

 

Eleverne begynder nu at beskæftige sig med metaller og deres fysiske egenskaber. Eleverne introduceres via online materiale til de forskellige farver, og de skal nu beskrive hvorledes farverne opnås.

De begynder at designe forsøg til egen stjernekaster (evt. tegneserie/storyboard)

  

3. og 4. modul

Firmaerne har hørt at det der med stjernekastere handler om redoxreaktioner, så de må sætte sig ind i hvad det er. Opgaver om redoxreaktioner.

 

 

5. modul

Grupperne regner på hvor meget af stofferne, der skal bruges til deres stjernekastere.

De sætter sig også ind i overvejelser om risiko og sikkerhed.

 

 

6. modul

Eleverne planlægger forsøget færdig, og begynder at producere deres egne stjernekastere. De tester selv deres egne forsøgsvejledninger og retter til således at vejledningen kan bruges af andre grupper gangen efter.

 

 

7. modul

Eleverne laver forsøget med stjernekastere på baggrund af en anden gruppes øvelsesvejledning (peer-testing). Grupperne giver feedback på vejledningerne (gennemskuelighed, grundighed m.m.). Vejledningerne med peer feedback og egne rettelser afleveres til læreren.

 

 

8. modul

Fremstilling af nitrovat på baggrund af kendt forsøgsvejledning.(på baggrund af kendt teori om oxidation + forbrænding + nitrering + sikkerhed)

 

 

9. modul

Fremstilling af bordbomber. Risiko og sikkerhed. Firmaerne konkurrerer om at producere den mest festlige bordbombe.

 

 

10. modul

Bordbomber afprøves og bedømmes.

Firmaerne laver rapsang og optager den som screencast/podcast. Rapsangen skal fungere som reklame for firmaerne og begrunde kemisk hvorfor netop deres produkter er de bedste.

 

Kreditering

Udarbejdet af Anne Boie Johannesson ud fra forløb lavet af:

Annette Søndergaard Bukh, EUC Syd
Casper Hornskov Nielsen, Rybners Tekniske Gymnasium
Jesper Wøhlk Bøttcher, Erhvervsskolen Nordsjælland

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.