Den faglige forening

Psykologilærerforeningens formål er at virke for psykologiundervisningens vel - herunder ved at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med deres undervisning i psykologi samt at arbejde for faget psykologi i de gymnasiale uddannelser.

gym_psykologi_den faglige forening

Formålet søges opnået ved at fremme den pædagogiske og faglige udvikling inden for psykologiundervisningen på det gymnasiale niveau blandt andet gennem afholdelse af efteruddannelseskurser, ekskursioner, foredrag, studiekredse og/eller møder af faglig og pædagogiske art samt efter behov udgivelse af materiale til brug i psykologiundervisning og udgivelse af et medlemsblad, "Psykologiinformation", der udkommer med mindst to numre om året.

Foreningens formål er desuden at samle psykologilærere i Danmark og derved fremme det kollegiale samkvem samt at fremme samarbejdet med undervisere i andre fag i de gymnasiale uddannelser, undervisere i psykologi på de videregående uddannelsesinstitutioner, institutioner, der varetager andre sider af psykologiens anvendelse i form af forskning, rådgivning og behandling af undervisere i psykologi på de gymnasiale uddannelser i andre lande. 

 

Hjemmeside og Facebook

Psykologilærerforeningens hjemmeside 

Psykologilærerforeningens Facebookside 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.