Aktivitet

Den gode digitale præsentation

Digitale præsentationsformer understøtter elevernes mundtlige oplæg. Lad det ikke være en tilfældighed, om eleverne lykkes, men brug to timer på at lære dem at lave en god præsentation – forankret i faglighed.

Brug aktiviteten som repetition fra 1g -3g i alle fag med mundtlig eksamen.

Nogle eksamensformer giver eleverne mulighed for at forberede en præsentation. Giv alle elever samme mulighed for at understøtte deres fremlæggelse på bedste vis med en velkomponeret digital præsentation på pc, Mac eller iPad.

Tværgående studiemetode i SO på htx:

”mundtlige, skriftlige og digitale præsentationsformer”

 

Planlægning/overvejelser 

Tænk produktionsdidaktisk og lad eleverne arbejde med det faglige stof på en ny måde: Lad eleverne omforme en lærerkonstrueret digital præsentation om et vigtigt fagrelevant emne. Således lærer eleverne ikke bare at præsentere, men de går også i dybden med det faglige emne samtidig. I det videre forløb udarbejder eleverne præsentationer om andre faglige emner og får på denne måde repeteret det faglige stof.

 

Forberedelse

Læreren forbereder en digital præsentation om et relevant emne. Udformningen skal bryde noget mod reglerne for den gode fremlæggelse – lav præsentationen til max 4:

 • Brug forskellige fonter, skriftstørrelse og farver på bogstaverne
 • Brug umotiverede billeder og flere effekter (animationer, hoppende bogstaver, etc.)
 • Layout skal generelt være forskellig og ikke gennemarbejdet: Struktur skal ikke være ensartet, overskrifter skal være forskelligt udformet, baggrundsfarve skal skifte, lav en slåfejl
 • Lad nogle slides være med kun lidt tekst og andre fulde med informationer
 • Der må gerne mangle nogle pointer og være en oplagt fejl

 

Materialer

Film om, hvordan man præsenterer

How to make a pecha kucha” af Marcus Weaver-Hightower, professor ved ”University of North Dakota”. 17/1 2014
7 minutter om at bruge 20 slides med 20 sekunder pr slide

Læreren kan evt forberede sig ved at se PowerPoint om, hvordan man laver et godt PowerPoint.
"Designing Effective PowerPoint Presentations " af Stayajeet Singh. 8/11 2006.
Man får på 55 slides et kursus i at lave en god præsentation: Skriftstørrelser, fonter, farver, brug af billeder, antal informationer pr slide, osv.

 

2. Forløbets opbygning 

Læreren holder sit oplæg om et fagligt emne på 10 minutter.

Bagefter beder man eleverne tale sammen to og to om, hvordan oplægget kunne gøres bedre.

Introducer opgaven for eleverne: At forbedre lærerens præsentation. Forklar teknikken bag pecha kucha: Det er et velafprøvet system til at give en 

præsentation en god rytme. Man bruger 20 slides med 20 sekunder pr slide. Man tvinges til at kondensere sine budskaber til klare pointer, og man fortaber sig ikke i detaljer. Præsentationen bliver flydende og velafbalanceret.

Marcus Weaver-Hightower fra University of North Dakota giver gode råd om at bruge teknikken i denne video, som læreren viser eleverne.

 

Eleverne arbejder to og to. Tidsrammen bestemmes af elevernes niveau.

Dan grupper med fire elever, der viser hinanden deres produkter.

Vis evt en særlig god digital præsentation for hele klassen.

Opsummer til sidst med disse retningslinjer fra Odense Tekniske Gymnasium:

 

Layout:

 • Sørg for en rød tråd igennem hele præsentationen - både indholdsmæssigt og æstetisk.
 • Undgå eller begræns mest muligt effekter som flyvende, hoppende eller eksploderende bogstaver, sætninger, billeder. Det er sjovt den første gang, men fjerner fokus fra indholdet.
 • Billederne skal være relevante - dvs. de skal illustrere teksten.
 • Overvej dine farvevalg til baggrund, billeder, tekst, m.v.
 • Overvej din komposition: det gyldne snit, harmoni, balance.
 • Det kan ofte være en god idé at nummerere sine slides - f.eks. 6 af 20.

 

Indhold:

 • Lav et indledende slide med disposition for din fremlæggelse.
 • Hvert slide skal være selvforklarende, så at tilskueren får en ny oplevelse eller ny indsigt ved hvert slide.
 • Formulér overskrifterne, så de får samme opbygning.
 • Vælg at skrive teksten på slidesene, så at der er flere niveauer: hovedoverskrift, underskrift, brødtekst. Anvend højst tre niveauer.
 • Præsenter kort, hvad de udvalgte emner handler om.
 • Lav en ensartet struktur i den måde, du stiller dine forklaringer op på.
 • Opret evt. hyperlinks til sider med flere forklaringer - dem bruger du, hvis der bliver nødvendigt.

 

 

3. Evaluering:

Eleverne får for som lektie at forberede en digital præsentation af et gennemgået emne. Fordel evt. flere emner blandt eleverne, så aktiviteten samtidig tjener som repetition.

Lad dem vise deres produkter for andre end dem, de før arbejdede sammen med. Hver fremlæggelse skal afsluttes med gode råd til producenten. De gode råd kan evt. samles op på tavlen.

 

Kreditering

Hanne Heimbürger, lektor på H.C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.