Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i teknikfag - september 2022

Dette nyhedsbrev omhandler; kort præsentation af mig, mine første tanker om hvad der skal ske i faget, nye undervisningsmaterialer samt kurser det kommende år.

Hermed det første nyhedsbrev fra jeres nye fagkonsulent. Planen er, at jeg fremadrettet vil udsende ét nyhedsbrev pr. skoleår. 

Præsentation

Jeg har gennem de sidste 11 år undervist i teknikfaget byggeri og energi på Slotshaven gymnasium i Holbæk. Ud over teknikfag underviser jeg i teknologi samt nogle år i design.

Jeg er uddannet Civilingeniør i Arkitektur og design fra Aalborg universitet, og har fra før jeg startede som underviser, erfaring fra arkitektvirksomheder i Danmark og Spanien.

Jeg var i 2016 med til at udforme den nyeste læreplan, og jeg har gennem de sidste år været fagdidaktisk underviser i teknikfag på pædagogikumuddannelsen samt været tilsynsførende i teknikfag og teknologi.

Så med denne baggrund glæder jeg mig meget til at arbejde med faget som fagkonsulent og udvikle faget sammen med jer.

Hvad skal der ske?

Jeg ved jo mest om ”mit eget” teknikfag, og derfor vil jeg bruge noget krudt på at blive klogere på de øvrige teknikfag. Det vil jeg gøre løbende, men også på FIP, hvor der afsættes tid til at tale om eventuelle udfordringer i de forskellige teknikfag, samt hvilke udviklingsmuligheder I ser. Derudover vil jeg her i starten have et særligt fokus på DDU – se fyraftensmøder nedenfor.

På sidste FIP talte vi om de udfordringer, der kan være i forbindelse med censorarbejdet, hvor kompetencerne ikke altid følger de censoropgaver nogen får. I eux-gruppen blev der talt om udfordringerne med afkortningen på uddannelsen – særligt i eksamensprojektet. Begge disse udfordringer er jeg i fuld gang med at undersøge, og det kommer jeg til at fortælle mere om på FIP.

Jeg vil gerne løbende igangsætte udviklingsarbejde i faget. I udviklingsarbejdet nedsættes arbejdsgrupper bestående af interesserede teknikfagslærere, som har lyst til at undersøge relevante faglige eller didaktiske udfordringer i teknikfagene. Det arbejde, der udarbejdes i arbejdsgruppen, skal efterfølgende videreformidles til alle os andre teknikfagskollegaer, og det kan fx være på FIP, gennem materialer til EMU’en eller andet. Dette skal sikre, at vi sammen udvikler og styrker teknikfaget. Jeg vil selvfølgelig melde ud, hvis jeg har nogle konkrete fokuspunkter for udviklingsarbejdet, men I er også meget velkomne til at byde ind med forslag i de enkelte fag, hvis I allerede nu har noget i tankerne. Vi kommer til at tale mere om dette på FIP.

Sammen med fagkonsulenten for teknologi Pernille Kaltoft har jeg arbejdet på muligheden for, at udvalgte teopæd-opgaver i teknologi/teknikfag kan publiceres i SDU-regi, da SDU ønsker at udgive en fagdidaktisk skriftserie. Det bliver spændende.

Fyraftensmøder DDU

I den første tid vil jeg særligt kigge på DDU, som jo er det nyeste teknikfag. Faget har nu kørt i 4-5 år, og jeg tror, at der er behov for en evaluering. Jeg kommer derfor til at afholde nogle fyraftensmøder i efteråret, hvor interesserede DDU-lærere kan mødes og bl.a. få talt sammen om hvordan faget kører, hvad der er af udfordringer, og hvordan faget måske kan tilrettes på sigt. Jeg deltager og lytter.

Fyraftensmøderne vil selvfølgelig være frivillige, men jeg håber at se mange af jer DDU-lærere.

Der vil komme nærmere besked ud om disse fyraftensmøder snarest.

FIP

Det sidste FIP i teknikfag blev afholdt i maj og havde bl.a. fokus på projektstyring, vejledning og SOP. Det næste FIP afholdes d. 2. februar 2023, og det overordnede tema for årets FIP-kurser er overgange.

Jeg har valgt, at vi skal blive lidt klogere på overgangen fra htx til videregående uddannelse. Her får vi besøg af Danmarks evalueringsinstitut, EVA, og LabSTEM Nord, hvor sidstnævnte bl.a. arbejder med PBL-didaktikken gennem uddannelsessystemet.

En anden overgang, vi skal kigge på, er overgangen fra teknologi til teknikfag. Har tydeliggørelsen af PBL-tankegangen i læreplanen 2017 haft den ønskede effekt på progressionen?

Vi skal også arbejde med forståelsen af en teknisk problemstilling, kigge på muligheden for indmeldelse af kompetencer til censur, fordeling af timer på eux, muligheder for udviklingsarbejder og andre spændende ting. Derudover får vi selvfølgelig også besøg af teknologi- og teknikfagslærerforeningen.

Jeg håber, at se mange af jer til dette års FIP.

Nye undervisningsmaterialer

I har muligvis allerede set, at Systime søger forfattere til to nye iBøger til teknikfaget udvikling og produktion; én for tekstil og én for maskin. Dejligt hvis nogen har interesse for dette.

Kurser

Gymnasielærerdag i teknologi og teknikfag d. 10. november 2022. Kurset finder sted på Navitas, Aarhus universitet, og hele programmet samt tilmelding finder I her: https://events.au.dk/tech2022

FIP d. 2. februar 2023 kl. 9.30-16.00. Kurset bliver afholdt på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Erhvervskollegiet, Studievej 50, 5220 Odense. Tilmelding og program finder I her: https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx  

 

Jeg glæder mig til at hilse på jer alle.

Mange hilsner

Anne Sofie Elsig Josefsen

Fagkonsulent                             anne.sofie.elsig.josefsen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.