Alle artikler er henvendt til lærere, konsulenter og andre fagfolk til læsning og diskussion i fagteam, og på pædagogiske møder og fagdage. Artiklerne er til faglig inspiration og diskussion, mens aktiviteter og cases omsætter artiklernes indhold til mere konkrete forslag. De vil dog altid skulle justeres i forhold til den enkelte klasse ud fra det faglige kendskab, som den enkelte lærer har til sine klasser og elevernes niveau.