Disse didaktiske valg kan være forankret i forskellige didaktiske tilgange, og de kan baseres på teori på mange forskellige måder. Tilsvarende er der mange måder at tænke om både teori og praksis på. Dette tema tager udgangspunkt i klasseledelse, dannelse og forskellige former for mål.

Her kan du læse om, hvordan du med afsæt i teori- og praksismodeller kan anvende forskellige didaktiske tilgange i din undervisning.