Her på siden kan du læse om bevægelse i faget samt få inspiration til, hvordan du kan bruge bevægelse som et didaktisk redskab til blandt andet at skabe variation i din undervisning.         

Læs mere om indsatsen Fagene i bevægelse, der tilbyder inspirationsmaterialer samt gratis procesforløb og kompetenceudvikling.

Få også konkret inspiration til at inddrage bevægelse i tre eksempler fra praksis, der findes under temaet Varieret undervisning.