På FGU er de almene fag reguleret af læreplaner. Læreplanerne fastsætter blandt andet regler om fagenes formål, faglige mål og faglige indhold, kernestof, tilrettelæggelse samt den faglige dokumentation og evaluering.

Til hver læreplan er der udarbejdet en undervisningsvejledning, som uddyber og eksemplificerer læreplanens indhold.