Undersøgelser har vist, at der i nogle skolers fremmedsprogsundervisning i tysk er meget stort fokus på sprogbrugsregler, hvorimod der i engelskundervisningen nogle steder næsten ikke fokuseres på grammatik og sprogbrugsregler. 

I folkeskolens fremmedsprogsundervisning er det vigtigste, at eleverne lærer at bruge sproget kommunikativt:

  • Hvordan kan du som lærer forberede en sprogbrugsundervisning, der tager højde for de kommunikative mål i faget?
  • Hvornår og i hvilken grad er det hensigtsmæssigt at lave nedslag på sprogbrugsreglerne?
  • Og hvordan kan læreren give eleverne en feedback, der anerkender det, de kan, men samtidig hjælper dem til at blive bedre?