Kort aktivitet på 30. minutter til matematik på alle niveauer i de gymnasiale ungdomsuddannelser. Aktiviteten træner eleverne i at bruge en formelsamling. Den kan bruges i forbindelse med repetition, eller når man ønsker at introducere eleverne for formelsamlingen. Der er lavet øvelser til både A, B og C-niveau. Der er 20 spørgsmål til hvert niveau. 

Der arbejdes med følgende faglige mål i matematik på stx: ”håndtere formler, kunne opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af variabelsammenhænge og kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med matematisk indhold” 

 

Planlægning/overvejelser 

Til eksamen og ved hjemmearbejde skal eleverne kunne arbejde alene. Derfor er øvelsen tilrettelagt som et individuelt arbejde. Øvelsen består i, at eleverne skal arbejde med et spørgsmålsark med 20 spørgsmål per niveau. Der kan let fjernes eller tilføjes yderligere spørgsmål efter behov. Husk kun at printe det relevante niveau. 

Vælg det relevante niveau og print spørgsmålene ud - eller lad eleverne arbejde digitalt, hvis de er gode til at arbejde selvstændigt uden at samarbejde i det skjulte.

Find den relevante formelsamling på emu og print den eller link til den digitalt.

 

Forløbets opbygning  

  • Introducer øvelsen for eleverne 
  • Udlever spørgsmålsarket digitalt eller på papir til eleverne. 
  • Sæt eleverne i gang med at besvare spørgsmålene og gå rundt og hjælp. 
  • Afslut øvelsen efter ca. 30 min og bed eleverne kontrollere deres resultater med deres sidekammerat.   

 

Evaluering

 Eleverne kontrollerer deres besvarelse med en sidekammerat. Hvis der fortsat er uenighed om det korrekte svar, kan læreren hjælpe. Er der nogle spørgsmål, eleverne havde svært ved?

 

Kreditering

Aktiviteten er udarbejdet af Peter Christiansen, Niels Brock