Oversigtens formål

  • At styrke overgangen mellem niveauer i grundfagene og særligt ved overgangen fra eud C-niveau til de gymnasiale fag på A og B-niveau.
  • At informere censor om det enkelte holds gennemførte undervisning forud for afholdelse af prøve i det pågældende fag.

 

Prøver og eksamen

Oversigten skal udleveres til både elev og til censor.  Krav om fremsendelse af andet materiale er stadig gældende jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen og jf. fagbilagene i bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk.