I forbindelse med bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk er der indført krav om, at der udarbejdes en oversigt over gennemført undervisning ved afslutningen af det enkelte grundfag, jf. bek. nr.  555 af 27/04/2022, § 6, stk. 6.

Oversigten skal indeholde læst stof, omfang i tid og angivelse af særligt fokus i forløbet samt hvilke arbejdsformer, der er anvendt.