Formålet med kursusforløbene er at støtte skolernes arbejde med at styrke og udvikle kvaliteten af elevernes læring. Det gælder om at sikre, at den nyeste viden om arbejdet med udvikling og kvalitet inden for sektoren bliver forankret i praksis. Målgruppen for Skoleudvikling i Praksis er ledelser og nøglepersoner i skolens pædagogiske praksis.

Hvert SIP-kursus har sit eget centrale reformtema i fokus, som formidles ved oplæg, video og erfaringsudveksling.

Hherunder kan du finde kursusforløbene og de forskellige tematikker i SIP fra 2016 og fremad .