Bekendtgørelsen om projektopgaven opstiller retningslinjer for gennemførelsen af projektopgaven. Så længe der arbejdes efter retningslinjerne, er det frit for den enkelte skole, hvordan arbejdet bliver organiseret.

Link til bekendtgørelse om projektopgave i folkeskolens 9. klasse.

Læs også om projektopgaven på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Her finder du også ofte stillede spørgsmål og svar.

Link til information om projektopgaven.

Her på siden finder du inspiration og redskaber til at forberede, afvikle og bedømme projektopgaven.