Forældre

Hvad skal dit barn lære?

Folkeskoler er meget forskellige, men al undervisning skal tage udgangspunkt i Fælles Mål, der er mål for, hvilke kompetencer eleverne skal lære i alle fag fordelt på klassetrin.

Her på siden kan du finde informationer om folkeskolen og dit barns skolegang. Du kan læse om, hvad dit barn skal lære på de forskellige klassetrin, og hvad din rolle er som forælder til at barn i skolen.

Under ”Din situation” finder du en række gode råd til, hvordan du som forælder kan håndtere forskellige situationer omkring dit barn og skolen.

Nyheder

Undervisningsministeriets logo
Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål for at give skolerne og lærerne et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen.
Subscribe to Nyheder

Emner til forældre

442_.jpg

Velkommen i folkeskolen

Skolestarten er begyndelsen på en helt ny og anderledes hverdag for dit barn. Når dit barn starter i skole, møder I en folkeskole, der bygger på mange års traditioner og som udvikles sammenspil mellem en række forskellige aktører.
far med søn møder medarbejder på skolen

Skole-hjem-samarbejde

Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er med til at skabe gode betingelser for dit barns læring og trivsel og undervisningsmiljøet i klassen.
Klasse set bag fra globus

Undervisning og læring

Børn er forskellige og har derfor forskellige forudsætninger for at lære. I skolen er dit barns læring i centrum, og læreren planlægger og tilpasser derfor sin undervisning, så den tager udgangspunkt i det enkelte barn.
Samling af glade elever med lærer

Trivsel

Et godt skolemiljø og gode kammeratskaber er en forudsætning for, at dit barn har lyst til og muligheder for at lære. Det kan du som forælder bidrage til.
Hjertetræ

Inkluderende læringsmiljøer – forældre

Få inspiration og kendskab til, hvordan I som forældre kan være med til at opbygge stærke og inkluderende læringsmiljøer. Samarbejdet mellem skolen og forældrene er vigtigt, for at alle børn i klassen kan trives fagligt og socialt.
Lærer og elev kommunikerer

Sprogets betydning for læring

Dit barn skal blive dygtig til at bruge sproget i forskellige sammenhænge. Som forælder har du stor betydning for at hjælpe med at udvikle og styrke dit barns sprog.

I fokus

Mobning

Til forældre - mod mobning

Trives alle børn i dit barns klasse? Redskaber og gode råd til indsatsen mod mobning.

Din situation

Glade elever i efteråret

Jeg har brug for støtte og rådgivning om mit barns skolegang

Du har som forælder flere muligheder for at få støtte og rådgivning om dit barns skolegang på en lang række områder. Hvad enten det drejer sig om særlige behov hos dig eller barnet, som skal tages hånd om gennem hele skoletiden, eller en pludselig opstået bekymring hos dig eller dit barn, er der information at hente her på siden
elev i klasselokale

Mit barn skal starte i skole

Skal dit barn starte i skole i det kommende skoleår, kan det være, at du som forælder allerede nu har en række overvejelser og spørgsmål, du gerne vil have besvaret. I denne artikel kan du læse mere om skolestart og skolevalg, inden dit barn skal starte i skole.
mor hjælper med lektierne

Jeg har svært ved at hjælpe mit barn med lektierne

Lektielæsning kan være en frustrerende situation for både dit barn og dig som forældre. Måske har dit barn ikke lyst til at lave lektier. Det kan også være, at du har svært ved at hjælpe dit barn, fordi skolen, sproget og lektierne er helt anderledes, end dengang du selv gik i skole
Slåskamp mellem to drenge i klasselokale

Mit barn oplever mobning

Mobning kan være svært at tale om og reagere på, hvad enten det drejer sig om ens eget barn eller mistanker om generel mobning i klassen. Måske har du svært ved at erkende, at dit eget barn bliver udsat for mobning, eller måske er du i tvivl om alvorsgraden af det, dit barn fortæller. Her kan du finde forslag til, hvordan du kan reagere på mistanker om mobning og bidrage til, at der hurtigt og effektivt bliver grebet ind over for mobningen.
mor læser for datter

Hvordan støtter jeg mit barns læring i hjemmet?

Som forældre kan du støtte op om dit barns faglige og sociale udvikling på mange forskellige måder. På denne side kan du finde eksempler på situationer og metoder, der kan styrke dit barns læring og udvikling.
Billede af pige med hue

Mit barn skal udredes af PPR

Her kan du læse mere om, hvordan du som forælder kan forholde dig, hvis dit barn skal undersøges af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).