Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - april 2019

For alle design- og billedkunstlærere - om vejledningerne, eksamen og hyppigt stillede spørgsmål til slut undervisningskompetence i design, design og arkitektur. 

Kære alle design og billedkunstlærere. Hermed en opsamling på forskellige sager, som jeg oplever, optager Jer lige nu og derfor med fordel kunne opsamles og udfoldes i et fælles nyhedsbrev. Det starter med vejledningerne, går over i eksamen og hyppigt stillede spørgsmål og ender i undervisningskompetence i design, design og arkitektur – husk forresten at få din skole til at indstille dig til censor i design og design og arkitektur, hvis du har efteruddannet dig!

Opfriskede vejledninger: Vejledningerne er netop blevet frisket op, præciseret og genudgivet. Til opfriskningen har jeg haft hjælp af en lille gruppe lærere på FIP. Jeres feedback var uvurderlig og I skal have stor tak for arbejdsindsatsen.

Vejledningerne er generelt opdaterede på følgende område ud over en del småpræciseringer:

  • Udfoldelse af de digitale muligheder i undervisningen Dernæst har alle STX og HF vejledninger inden for billedkunst og design & arkitektur på alle niveauer fået:
  • Nyt afsnit om SRP og SSO og mulighederne for at integrere praksis heri

Billedkunstvejledningen (der er den samme på tværs af niveau og skoleform) har undergået flest småændringer, der gerne skal øge klarheden om centrale intentioner og formuleringer i læreplanen, som jeg har modtaget tvivlsspørgsmål om. Særligt er jeg blevet gjort opmærksom på, at processerne omkring eksamensspørgsmålene (det ukendte element til eksamen) fortolkes meget forskelligt ude på skolerne. Derfor har jeg øget detaljeringsgraden i disse afsnit af vejledningen, så vi sikrer eleverne ens forudsætninger til billedkunsteksamen. De opfriskede vejledninger ligger på emu under Læreplan og vejledning.

 

En opfordring i forhold til vejledningsjustering

Hvert år sidst i februar har fagkonsulenterne mulighed for at melde ændringer til vejledningerne ind til ministeriet, således at vejledningerne genudgives i marts/april med de eventuelle justeringer.

I stedet for først at gå i gang med justeringsarbejdet efter nytår, vil jeg gerne løbende indskrive justeringer i mit vejledningsdokument, når f.eks. et nyt mulighedsfelt viser sig, dele forældes eller det viser sig, at noget skaber misforståelser (eller jeg har glemt et komma, har allerede opdaget et). Derfor vil jeg gerne, hvis I skriver det til mig, hvis I f.eks. opdager konkrete mangler i vejledningerne eller I har konkrete ideer til en omformulering eller indsætning/sletning af en sætning eller et afsnit - så skrive det prompte til mig på bonnie.bay.andersen@stukuvm.dk. Jeg vil tage jeres input til grundig overvejelse og sørge for at holde vejledningerne levende og relevante for vores undervisning og undervisningsudvikling. Det håber jeg, at I vil hjælpe mig med.

 

Alt muligt vedrørende eksamen

På EMU’en er der netop uploadet en opdateret FAQ med hyppige spørgsmål og svar om eksamen – og som noget nyt har også design og arkitektur fået én (jeg skulle lige have nogle spørgsmål, jeg kunne svare på, før den kom). Hvis I synes, at jeg mangler at svare på nogle overordnede spørgsmål, så skriv endelig til mig, så får jeg det tilføjet – det skal have bred relevans. I kan se FAQ’erne herunder – konsulter dem hvis I har spørgsmål vedrørende eksamen – måske står svaret der og så behøver I ikke skrive til mig:

På disse sider er der desuden nyudviklede eksamensspørgsmål til billedkunst B og C STX (hvis de skal bruges til HF, skal de nok lige tilpasses), som man kan lade sig inspirere af – og til design og design og arkitektur findes nu eksempler på eksamensemner, som mine elever tidligere har valgt – til inspiration for jer og især nok jeres designelever.

 

Undervisningskompetence i design og design og arkitektur

Rigtig mange billedkunstlærere har i dette og sidste skoleår benyttet muligheden for at efteruddanne sig til designlærere og faget er kommet rigtig godt i gang derude på skolerne. Nogle har valgt at følge ECTS givende kurser på KU og andre har valgt at benytte sig af overgangsordningen og fulgt de skræddersyede kurser på Designskolen i Kolding og Den Skandinaviske Designhøjskole, der ikke giver 15 ECTS point, men hvor indholdet på kurset er ”svarende til 15 ECTS point”. Sidstnævnte er i overgangsordningen skoleåret 17/18 og 18/19 den gældende regel for efteruddannelse af billedkunstlærere for at opnå faglig kompetence i design og design og arkitektur på alle niveauer og skoleformer.

Undervisningskompetencen får man, når man også har været på fagdidaktisk kursus i design (og dermed også design og arkitektur). Tilmelding hertil åbner snart hos SDU, så inden sommerferien skal I, der har taget efteruddannelse, få jeres pædagogikumsansvarlige på skolerne til at melde jer til kurset. Når I har været på fagdidaktik har I undervisningskompetencen officielt (også hvis I søger job på andre skoler).

Der har været en del forvirring og jeg har modtaget en del henvendelser fra lærere, der har valgt at deltage på de ”svarende til 15 ECTS point” kurser og som har bedt mig om både individuel faglig kompetencevurdering og om at få ”godkendt” deres kursus eller kursusbevis til 15 ECTS point. Sidstnævnte er umuligt og begge dele er unødvendigt, da retningslinjerne angående de skræddersyede kurser ”svarende til 15 ECTS point” er tydeligt formulerede og jeg kan kun gentage dem i mine svarmails og godkende, at I nu lever op til gældende regler. Jeg kan ikke foretage vurderinger af selve kurset eller diplomet eller jeres individuelle faglige kompetence (sidstnævnte kan jeg kun foretage via henvendelse fra leder).

Lever I allerede op til gældende regler, kan jeg kun svare bekræftende, og gør det gerne, hvis I har brug herfor – men det er ikke nødvendigt. Hvis I skriver til mig, er det vigtigt, at I ikke formulerer det som om, at I beder mig foretage en faglig kompetencevurdering eller om at vurdere selve kurset – for så udløser det et officielt embedsmandssvar, som I ikke kan bruge til noget. Jeg må på det kraftigste pointere, at jeg ikke har magten til at godkende et specifikt kursus som værende XX ECTS point eller svarende hertil – jeg kan kun nikke godkendende til, at I har et kursusbevis/diplom, der lyder herpå og derfor lever op til gældende regler. Ring til mig en torsdag, hvis du er i tvivl – det er nemmere forklaret over telefonen.

Overgangsperioden har virket efter hensigten: Mange billedkunstlærere er blevet efteruddannede, hvilket også gør dem mindre sårbare ude på skolerne – og faget blomstrer lige nu. Grunden til overgangsperioden og formuleringen af kravet om de ”svarende til 15 ECTS” er, at det er en krævende affære at opnå den akkreditering, der skal til, for at et kursus reelt giver 15 ECTS point og ikke bare svarer hertil. Derfor har det i overgangsperioden været vigtigere at få skabt forskellige skræddersyede kursustilbud med det nødvendige indhold – og hvor lærerne har mulighed for selv at vælge, om de vil følge ECTS givende kurser eller ej. De ”svarende til 15 ECTS point” kurser er udviklet efter konsultation med mig og flere relevante parter.

 

Til næste skoleår ændres reglerne og overgangsperioden ophører

Fra og med næste skoleår skal billedkunstlærere have min. 15 ECTS point inden for design for at opnå faglig kompetence. Jeg har hørt fugle synge om, at KU og Kolding Designskole vil udbyde kompetencegivende efteruddannelseskurser på 15 ECTS point. Den Skandinaviske Designskole overvejer vist, om de skal oprette et akkrediteret kursus og/eller evt. anden relevant efteruddannelse inden for specifikke designdiscipliner eller til kommende B-niveau lærere. Måske melder også AU sig på banen. Hvem ved – det bliver spændende at følge.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.