Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - Maj 2020

Om eksamen, censur og SRP. Om den faglige vurderingssamtale, karaktergivning, genåbning og fortsat fjernundervisning. Og om FiPgfk 2021 – Open call efter workshopholdere

Afviklingen af resten af skoleåret er ved at være faldet på plads. Her listes de forhold, som kunne have interesse for billedkunst og design og en masse links, der kan føre dig hen til specifikke oplysninger om forskellige aspekter af vores coronaskolehverdag - alt efter dit behov.

 

Om eksamen, censur og SRP

Selvom situationen er en helt anden, end vi kender, er der stadig lærere, som skal afholde prøve og ud som censor. De selvstuderende og elever, der skal op i alle fag, skal fortsat op til den almindelige prøve. Og STX-eleverne skal som eneste mundtlige eksamen op i SRP. Da design og billedkunst på C-niveau nu også kan indgå i SRP’en, er det en ny situation for mange.

På baggrund af de første indmeldinger til ministeriet indgår billedkunst i 175 og design i 57 ud af de 26818 indmeldte opgaver. Flest SRP’ere er i samarbejde med engelsk og samfundsfag og en del med matematik (især design).
Derudover slår det mig, at der er samarbejde med rigtig mange forskellige fag fra alle fakulteter.

Forud for den mundtlige prøve skal eksaminator og censor kommunikere omkring opgavens styrker og svagheder for at indkredse og afdække konkrete faglige spørgsmål eller overvejelser over faglige metoder, som censor eller eksaminator ønsker uddybet. Ved den mundtlige prøve skal man desuden ind over elevens metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser.

 

Om den faglige vurderingssamtale, karaktergivning, genåbning og fortsat fjernundervisning

På HF og HF enkeltfag kommer den individuelle faglige vurderingssamtaler til at spille en rolle i den afsluttende standpunktskarakter. Det er institutionen, der fastlægger de præcise rammer for og indhold af samtalen, men det er selvfølgelig fortsat de faglige mål i den relevante læreplan, der skal danne udgangspunkt for den faglige vurdering.
 

Jeg giver inspiration og råd på emu (opdateret 15.5 2020) angående genåbning og fortsat fjernundervisning, understøttelse af de fagligt udfordrede elever, faglige vurderingssamtale, karaktergivning i fagene, individuel vejledning, ekstra undervisning og understøttelse af trivsel og fællesskab.

En række forlag har stillet en betydelig samling af digitalt materiale til rådighed.

Jeg håber, at I lokalt får lavet gode og fagligt meningsfulde løsninger på de store spørgsmål omkring afsluttende standpunktskarakterer, individuelle faglige vurderingssamtaler, den fortsatte nødundervisning og for flere: Ekstra undervisning i fagene frem til sommerferien. Og at I får tænkt eleverne trivsel og fællesskab ind.

Forhåbentlig kan vi vende tilbage til vores normal undervisning på den anden side af sommeren.

 

Om FiPgfk 2021 – Open call efter workshopholdere

Med næste år i tankerne kan jeg også afslutningsvist fortælle, at vi netop har offentliggjort et open call på workshopholdere til næste års FiPgfk første torsdag-fredag i marts 2021

 

De bedste hilsner og ønsker om en dejlig sommer

Bonnie Bay Andersen

 

Lige lidt ekstra links:

Om årets FiPgfk-kursus med link til materialerne hertil på den faglige forenings hjemmeside.

Inspiration til udendørsundervisning - generelt og i fagene.

Inspiration til fjernundervisning i fagene.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.