Kompetenceudvikling

Synergi mellem teori og praksis i kreativitetsfremmende undervisning

Denne artikel handler om, hvordan vi mon bedst lærer unge mennesker at turde drømme og realisere det, som endnu ikke findes. 

For selvfølgelig kan de alle lære det – kreativitet er ikke en medfødt evne i de få. Skaberkraft kan og bør opøves – og hvor bedre end i design og billedkunst? I undervisningen erfarer eleven igen og igen, at det bærer frugt at kaste sig ud i åbne, komplekse og flertydige skabelsesprocesser hvor teori, analyse og praksis vekselvirker. Og hvor vej og mål er ukendt – selv for læreren.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.