Aktivitet

Arkitekturhistorie med Lego-øvelser

Hvad er arkitektur, og hvordan virker arkitektur? Brug to timer på, at eleverne får overblik over arkitekturens historie i faget design og arkitektur på stx, hf eller htx.

Øvelsen giver eleverne en indsigt i, hvordan arkitekturen har været brugt gennem historien. De reflekterer over deres forhold til de bygninger, de færdes i hver dag. Derudover får de redskaber til at vurdere arkitektoniske udtryksformer ud fra begreber og begrebspar inden for arkitekturen.

Der arbejdes bl.a. med følgende faglige mål: sammenholde design- og arkitektureksempler fra forskellige perioder.

 

1. Planlægning/overvejelser

Eleverne skal kende til bygningsstil i antikken, modernismen og postmodernismen.

Øvelsen arbejder med følgende begrebspar:  harmoni – disharmoni; ligevægt – uligevægt; åben – lukket; symmetri – asymmetri. Begreberne behøver ikke være definerede på forhånd.

Sørg for, at der er rigeligt Lego. Derudover er der brug for mobilkamera, papir og blyant. Eleverne dokumenterer deres produkter og lægger billederne i deres portfolio.

Læreren skal styre processen relativt stramt – brug evt. et elektronisk ur, som vises via projektor. Vær opmærksom på, at det tager eleverne lidt tid at affotografere og uploade fotos af deres produkter.

 

2. Aktivitetens opbygning

Introducer formålet med øvelsen og beskriv kort processen: Eleverne skal udforme bestemte former med legoklodserne og affotografere dem til deres portfolio.

Giv eleverne følgende opgaver:

  1. Lav en form: byg en kube eller en flade med fire søjler. Gem et billede af den i portfolioen. (5 minutter)
  2. Lav dernæst en amorf (uregelmæssig) figur. Der må maksimalt bruges det samme antal legoklodser som ved den forrige figur. Fotografer figuren og upload til portfolio. (5 minutter)
  3. Byg nu figuren om til en fugl. Affotografer og gem i portfolio. (5 minutter)
  4. Byg dernæst del af enten antik, græsk bygning og en antik, romersk bygning. I må maksimalt bruge 15 legoklodser. Affotografer og gem i portfolio. (10 minutter)
  5. Lav en figur, som er i balance, og som har symmetri og harmoni. Affotografer og gem i portfolio. (5 minutter)
  6. Konstruer en modernistisk bygning, brug mindst 20 legoklodser. Jeres nøgleord er nu: form, facade, rum. Affotografer og gem i portfolio. (5 minutter)
  7. Lav nu en bygning, som er enten postmodernistisk eller dekonstruktivistisk. I kan vælge at lade bygningen være inspireret af et naturelement. I må selv om, hvor mange legoklodser i anvender på bygningen. I skal bruge følgende begrebspar: harmoni – disharmoni; ligevægt – uligevægt; åben – lukket; symmetri – asymmetri. Affotografer og gem i portfolio. (10 minutter)
  8. Hver legobygning skal nu sættes ind i en historisk kontekst: Skriv mindst fem ord ned fra arkitekturhistorien, som I kobler til hver model, I har lavet. Det kan være begreber, tider, arkitekter, bygninger mv. (15 min)

Næste time indledes med, at eleverne forbereder en præsentation af deres produkter til klassen. Kravene er, at de bruger samme begrebspar: harmoni – disharmoni; ligevægt – uligevægt; åben – lukket; symmetri – asymmetri. Hver bygning skal kort sættes ind i en arkitekturhistorisk sammenhæng. Oplægget må maksimalt vare 10 minutter.

 

3. Evaluering:

Læreren trækker lod blandt elevgrupperne. Én gruppe fremlægger og en anden giver feed forward ud fra opgavens krav og øvelsens faglige mål. Under fremlæggelse og feed forward noterer de øvrige elever de ting ned, som de selv kan bruge.

Alle elever forbedrer dernæst deres præsentationer og uploader til deres portfolio.

 

Kreditering 

Produceret af Cecilie Bepler, Nørre G./Webredaktør Hanne Heimbürger

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.