Aktivitet

Skriv, tegn og byg i kemi

Her kan du finde ideér til aktiviteter med taktile input i kemi og bioteknologi, som støtter elevernes læring og hukommelse.
 

Aktiviteterne er primært målrettet det første år med fagene, hvor eleverne særligt har brug for en mere konkret forståelse.

Aktivitet 1 - Noter i hæfter

Flere studier har vist, at det faglig indhold gemmes bedre i hukommelsen ved at tage noter, og særligt ved at tage noter på papir.

Aktiviteten kan faciliteres ved at udlevere kladdehæfter til eleverne. Hæfterne kan anvendes til noter og journaler, og er særligt gavnlige, når eleverne skal tegne modeller såsom strukturformler, atom-modeller eller reaktionsskemaer.
 

Tips:

 • Motivationen for anvende hæftet kan øges ved at lade eleverne bruge deres hæfte som det eneste hjælpemiddel til prøver.
   
 • Saml evt. hæfterne ind efter hver time, så de også er der i næste time - pointér dog, at det ikke er for at tjekke, hvad de har skrevet! 

 

Aktivitet 2 - Rutediagrammer

Rutediagrammer kan være en måde at give overblik over de vigtigste trin i komplicerede forsøg.

Rutediagrammer består af en række kasser til hver proces forbundet af pile. Gentagelser kan vises ved at føre pile tilbage i processen og kan eksempelvis bruges ved en fortyndingsrække eller en dobbeltbestemmelse. De betingelser/kriterier, der skal opfyldes, skrives i en ”diamant”, som forgrener sig ud.
Eksempelvis: at massen af et stof efter gentagen opvarmning ikke må ændres mere end 0,01 g. Søg på flowchart for en mere udførlig beskrivelse.
 

Tips:

 • Der er ofte for mange handlinger i et forsøg til at have alle detaljer med. Derfor må eleverne vurdere hvilke trin i forsøget, der er vigtige og skal med. De kan evt. argumenter for valget i en tekst efter diagrammet eller lade dem sammenligne diagrammer og diskutere deres valg i klassen. Alternativt kan de stilles som en aflevering, hvor de skal lave et diagram og begrunde det i en video.
   
 • Eleverne kan have svært ved at vurdere hvilke trin, der er vigtige. Her kan det hjælpe at give et fokus, som eksempelvis: øge udbyttet eller reducere en fejlkilde. Det kan også hjælpe eleverne, at der er en begrænsning på antallet af trin, som de må medtage i deres rutediagram, så de bliver tvunget til at tage stilling til trin.

 

Aktivitet 3 - Fysiske modeller

Molekylebyggesæt kan tages i brug oftere end vi har for vane.

Eksempelvis vil organisk kemi ofte blive introduceret ved en teoretisk gennemgang af alkaners opbygning. I stedet kan alkanerne introduceres ved at lade eleverne bygge forskellige struktur-isomerer af pentan, for derefter induktivt at give forslag til de generelle regler for alkaners struktur. Ligeledes giver modellerne en god overgang til de forskellige formler for alkaner.
 

Tips:

 • Andre fysiske modeller af eksempelvis lego eller udskårne brikker af træ eller pap, kan anvendes i arbejdet med kemiske partikler - dette kunne eksempelvis være ionforbindelser eller når eleverne afstemmer kemiske reaktioner. Hvis skolen har adgang til en laserskærer, kan sådanne brikker produceres i stort tal meget hurtigt. Brikker kan eksempelvis forestille antistoffer, enzymer, ioner eller triglycerider.
   
 • Det er vigtigt, at fysiske modeller og brikker så vidt muligt ligner eller let kan identificeres med noget fra elevernes lærebøger. Eleverne skal have let ved at se sammenhængen mellem de fysiske modeller og de mere abstrakte repræsentationer i lærebøger som eksempelvis stofformler eller reaktionsskemaer.

 

Læs mere

Læs mere på siden Sluk skærmene her på emu.dk.

 

Kreditering

Rasmus Kragh Wendelbo, Svendborg Gymnasium, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.