Aktivitet

Stanislavskijs metode får rollen til at leve

Via en systematisk afsøgning af en figur i en dramatisk tekst skaber eleverne i dramatik på stx og hf materiale til en forestilling. Brug denne kortform af Stanislavskijs metode og opnå resultater på kun 1-2 timer.

I Stanislavskijs skuespillerteknik lærer eleverne at forstå adfærden hos rollen, dvs. at de skal forstå, hvordan rollen handler med en forståelse af, hvorfor rollen gør, som den gør. Deres personlige følelsesregister udgør en vigtig kilde i arbejdet med rollen, og for at sikre, at alle facetter kommer med, er det godt med en stramt orkestreret arbejdsproces.

Denne øvelse arbejder med følgende faglige mål på dramatik C på stx og hf:

”eleverne skal kunne skabe og forstå konkrete sceniske udtryk og spil”

”at kunne anvende dramaets og teatrets teknikker i problemløsning og idéudvikling”

 

1. Planlægning/overvejelser

Stanislavskijs teknik bruger ofte begreber som indre sandhed og naturlighed. Målet er, at spillet skal føles naturligt, troværdigt og organisk. Seerne skal opfatte skuespillernes ageren som ægte handlinger og følelser, og eleverne skal bruge personlige erindringer for at få det bedste frem i deres roller. For at eleverne kan kontrollere denne arbejdsproces med en rolle, er forløbet lagt i en meget stram form.

Lærerens rolle er at dirigere og styre elevernes arbejde.

Eleverne skal hjemme have læst en monolog eller dialog, som de skal arbejde med i timen.  Giv dem planen for timen (Arbejdsmetode  Stanislavskij) så de kan forberede sig mentalt.

 

2. Aktivitetens opbygning

Arbejdsgang Opgave Varighed 
1. Læsning 

Læs teksten igennem sammen

Inddel teksten i BEATS (=afsnit, hvert afsnit indikerer et skift i handling, motivation eller lignende. 

Brug et aktivt handlende verbum for hvert beat til at beskrive, hvad der sker)

10 minutter 
2. Den varme stol

Du skal forestille dig at være en bestemt karakter. Find de givne omstændigheder for din karakter ved at bruge det magiske hvis. 

Få afklaret: 

Er der en lyttende medspiller? 

Hvad er der sket lige før denne monolog? 

Hvad er personens baggrund? 

8 minutter i stolen 

2 minutter til at skrive stikord ned

3. Indre monolog  Nedskriv den overordnede indre monolog (brug et aktivt verbum) 

= Find det overordnede mål for karakteren 

2 minutter 
4. Undertekster  Overvej, om der er enkelte replikker og sekvenser, der har sin egen indre monolog eller undertekst  5 minutter
5. motivering 

Overvej den psykiske motivation for hver enkelt sætning. Skriv motivationen ned. 

Medfører det nogle bestemte fysiske handlinger (udover selve replikken)? 

7 minutter 
6. stemningserindring Find en stemningserindring, som kan bruges til din karakterfremstilling. 2 minutter
7. Øv og lær udenad Øv fremvisningen. Det skal være tydeligt, at du har arbejdet med Stanislavskij-systemet. Det vil sige publikum skal mærke, at du lever rollen.   
8. Scenografi  Nedskriv regiet til denne monolog. Det vil sige tag stilling til, hvordan scenen ideelt skulle se ud. Du skal tage hensyn til de naturalistiske teatertraditioner. Du har altså en kukkassescene og skal sørge for at skabe en virkelighedstro scenografi. Fremskaf alle nødvendige rekvisitter.  Efter timen 
9. Fremvisning  Lev rollen, sørg for at være scenisk nærværende  Max 5. minutter 

 

 

3. Evaluering:

Elevernes anstrengelser kan samles til en lille perlerække af små forestillinger, der nemt kan finde et publikum ved en morgensamling eller under et besøg fra et andet musisk fag: Man kan bytte forestillinger.

Lad klassens elever optage hinanden på video. Noterne fra elevernes arbejdsproces kan komme i portfolioen sammen med disse optagelser af fremvisningerne.

 

Kreditering 

Produceret af Julie Wittrup, Bagsværd Kostskole og Gymnasium

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.