Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - maj 2019

I næste uge starter de første eksamener, og de fleste af jer vil i den kommende tid være optaget af eksamener enten som eksaminator ved mundtlig eksamen, eller censor mundtligt og/eller skriftligt. I den forbindelse vil jeg kort opsamle, hvor I finder materialer relateret til eksamen på hhv. uvm.dk og emu.dk.

Af Line Flintholm, fagkonsulent

 

Mundtlig eksamen

Materiale til mundtligt eksamen 2017-reform: På emu.dk finder du  alt materiale vedrørende mindtlig eksamen, dvs FAQ om eksamen 2019 og mundtlige censorark til hhv HF B og C og STX A og B.

Materiale til mundtligt eksamen 2013-reform: FAQ om eksamen 2019 dækker også 2013-reformen, men de mundtlige censorark ligger på den gamle EMU, 

 

Skriftlig eksamen

Skal du være skriftlig censor, finder du her censormaterialet. Her skal du holde tungen lige i munden, da der både ligger materiale til 2013-reform og 2017-reform i form af censorvejledninger og retteark. En håndfuld censorer skal rette STX B og HF B på 2013-reform. Her henviser jeg til materialet fra 2018. I censorvejledningen og information til skriftlige censorer finder du vigtige oplysninger, og materialet SKAL læses.

 

Jeg vil derudover særligt fremhæve fem ting:

 1. Tjek at oplysningerne om din adresse er korrekte i allokeringsbrevet, hvis du retter opgaver med delprøve 1 på papir. Hvert år forsinkes modtagelsen af opgaver på grund af forkerte adresser, hvilket i værste fald betyder at opgavesæt ikke kan voteres på censormødet. Kontakt dine medcensorer med det samme, hvis du opdager fejl.
   
 2. Overhold tidsfristerne for fremsendelse af delprøve 1. Det sætter din medcensorer i en ekstra presset situation, hvis opgaverne ikke når frem til tiden.
   
 3. Hvis du opdager uregelmæssigheder i elevernes besvarelse, fx man kan ikke læse hele linjen, eleven har uploadet en forkert opgave eller lignende, så kontakt skolen. Ofte kan problemet løses på forhånd og dermed få voteringen til at køre problemfrit på censormødet
   
 4. Al censur er at betragte som et lukket møde mellem de to censorer, og votering og diskussion af opgaver finder udelukkende sted på censormødet. Særligt vil jeg gøre opmærksom på, at det IKKE er tilladt at drøfte eller dele hverken hele besvarelser eller dele af besvarelser på sociale medier.
   
 5. Eleverne har ophavsretten til opgavebesvarelserne, hvilket betyder at censorer ikke må anvende elevbesvarelserne i egen undervisning uden elevens tilladelse.

 

Opgavesæt på materialeplatformen

Efter eksamen uploades opgavesættene fra årets skriftlige prøver på Materialeplatformen.dk. I udgangspunkter sker dette i løbet af sommerferien, men du kan selv holde øje med, om der sker forsinkelser i teksten på forsiden.

 

Skoleåret 2019-20

På den anden side af eksamensperioden venter et nyt skoleår, og også i skoleåret 2019-20 håber jeg at møde rigtigt mange af jer på FIP-kurserne, som i år alle ligger efter nytår, på censorkurserne for STX og på Engelsklærerforeningens Årskursus i november. Med disse ord, vil jeg ønske jer en rigtigt god eksamensperiode!

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.